ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/07/2011 Thronfolger [de] Thronfolger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Ümülü [de] Ümülü การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 spracherhaltend [de] spracherhaltend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 abfetzmäßig [de] abfetzmäßig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Übersetzungswissenschaft [de] Übersetzungswissenschaft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 WC-Sitz [de] WC-Sitz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Ablaufgarnitur [de] Ablaufgarnitur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Kopfbrause [de] Kopfbrause การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Nordjütland [de] Nordjütland การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Aalartiger [de] Aalartiger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Bratzbacke [de] Bratzbacke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Schweinsschnitzel [de] Schweinsschnitzel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Karl Ganzer [de] Karl Ganzer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Brauchwasserduscher [de] Brauchwasserduscher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Antikalkkugel [de] Antikalkkugel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Bozner Bergsteigerlied [de] Bozner Bergsteigerlied การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Christine Lauterburg [de] Christine Lauterburg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Brauereipferd [de] Brauereipferd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Feinsteinzeug [de] Feinsteinzeug การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Juchzer [de] Juchzer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Fettpfanne [de] Fettpfanne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 abflocken [de] abflocken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Aalbüschelwels [de] Aalbüschelwels การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Farbvariante [de] Farbvariante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Erzherzog Johann Jodler [de] Erzherzog Johann Jodler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Oesch's die Dritten [de] Oesch's die Dritten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Alpinkatzen [de] Alpinkatzen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Dudler [de] Dudler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 almer [de] almer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2011 Kuhreihen [de] Kuhreihen การออกเสียง 0คะแนนโหวต