ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/06/2012 Glindemann [de] การออกเสียงคำว่า Glindemann คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Boehler [de] การออกเสียงคำว่า Boehler คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Mineralienverzeichnis [de] การออกเสียงคำว่า Mineralienverzeichnis คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Lagerstättenkunde [de] การออกเสียงคำว่า Lagerstättenkunde คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Chromatallergie [de] การออกเสียงคำว่า Chromatallergie คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Chromatreduzierer [de] การออกเสียงคำว่า Chromatreduzierer คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Chromatreduzierung [de] การออกเสียงคำว่า Chromatreduzierung คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Innerorbitalkomplex [de] การออกเสียงคำว่า Innerorbitalkomplex คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Regulationsstörung [de] การออกเสียงคำว่า Regulationsstörung คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Zänker [de] การออกเสียงคำว่า Zänker คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Ruppenthal [de] การออกเสียงคำว่า Ruppenthal คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Duerckheim [de] การออกเสียงคำว่า Duerckheim คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Sauerstoffüberschuss [de] การออกเสียงคำว่า Sauerstoffüberschuss คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Eisenkörper [de] การออกเสียงคำว่า Eisenkörper คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 qualitätsmindernd [de] การออกเสียงคำว่า qualitätsmindernd คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Faulgasentschwefelung [de] การออกเสียงคำว่า Faulgasentschwefelung คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Biogasentschwefelung [de] การออกเสียงคำว่า Biogasentschwefelung คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Grünsalz [de] การออกเสียงคำว่า Grünsalz คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Flockungsmittel [de] การออกเสียงคำว่า Flockungsmittel คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Ernährungsgründe [de] การออกเสียงคำว่า Ernährungsgründe คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Eisenablagerung [de] การออกเสียงคำว่า Eisenablagerung คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Pflanzenschäden [de] การออกเสียงคำว่า Pflanzenschäden คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Bodenverdichtung [de] การออกเสียงคำว่า Bodenverdichtung คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Reisanbaugebiet [de] การออกเสียงคำว่า Reisanbaugebiet คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Eisennachweis [de] การออกเสียงคำว่า Eisennachweis คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Komplexbildungsreaktion [de] การออกเสียงคำว่า Komplexbildungsreaktion คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Eisennachweisreagenz [de] การออกเสียงคำว่า Eisennachweisreagenz คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Glamourthema [de] การออกเสียงคำว่า Glamourthema คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Achatschale [de] การออกเสียงคำว่า Achatschale คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Politikanfänger [de] การออกเสียงคำว่า Politikanfänger คะแนนโหวต 0 คะแนน