ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/06/2012 Glindemann [de] Glindemann การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Boehler [de] Boehler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Mineralienverzeichnis [de] Mineralienverzeichnis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Lagerstättenkunde [de] Lagerstättenkunde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Chromatallergie [de] Chromatallergie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Chromatreduzierer [de] Chromatreduzierer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Chromatreduzierung [de] Chromatreduzierung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Innerorbitalkomplex [de] Innerorbitalkomplex การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Regulationsstörung [de] Regulationsstörung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Zänker [de] Zänker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Ruppenthal [de] Ruppenthal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Duerckheim [de] Duerckheim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Sauerstoffüberschuss [de] Sauerstoffüberschuss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Eisenkörper [de] Eisenkörper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 qualitätsmindernd [de] qualitätsmindernd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Faulgasentschwefelung [de] Faulgasentschwefelung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Biogasentschwefelung [de] Biogasentschwefelung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Grünsalz [de] Grünsalz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Flockungsmittel [de] Flockungsmittel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Ernährungsgründe [de] Ernährungsgründe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Eisenablagerung [de] Eisenablagerung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Pflanzenschäden [de] Pflanzenschäden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Bodenverdichtung [de] Bodenverdichtung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Reisanbaugebiet [de] Reisanbaugebiet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Eisennachweis [de] Eisennachweis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Komplexbildungsreaktion [de] Komplexbildungsreaktion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Eisennachweisreagenz [de] Eisennachweisreagenz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Glamourthema [de] Glamourthema การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Achatschale [de] Achatschale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Politikanfänger [de] Politikanfänger การออกเสียง 0คะแนนโหวต