ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/10/2010 château fort [fr] การออกเสียง : château fort 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2010 chaude journée [fr] การออกเสียง : chaude journée 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2010 chemise de nuit [fr] การออกเสียง : chemise de nuit 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2010 circonférence [fr] การออกเสียง : circonférence 0 โหวต
07/10/2010 cimetières [fr] การออกเสียง : cimetières 0 โหวต
07/10/2010 cinquantième [fr] การออกเสียง : cinquantième 0 โหวต
07/10/2010 cinémathèque [fr] การออกเสียง : cinémathèque 0 โหวต
07/10/2010 chute abondante [fr] การออกเสียง : chute abondante 0 โหวต
07/10/2010 cinématographie [fr] การออกเสียง : cinématographie 0 โหวต
07/10/2010 choses [fr] การออกเสียง : choses 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2010 Christ [fr] การออกเสียง : Christ 0 โหวต
07/10/2010 choqué [fr] การออกเสียง : choqué 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2010 choléra [fr] การออกเสียง : choléra 0 โหวต
07/10/2010 chômeurs [fr] การออกเสียง : chômeurs 0 โหวต
07/10/2010 chœur [fr] การออกเสียง : chœur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2010 chocs [fr] การออกเสียง : chocs 0 โหวต
07/10/2010 chirurgiens [fr] การออกเสียง : chirurgiens 0 โหวต
07/10/2010 compte rendu [fr] การออกเสียง : compte rendu 0 โหวต
07/10/2010 compositeurs [fr] การออกเสียง : compositeurs 0 โหวต
07/10/2010 communistes [fr] การออกเสียง : communistes 0 โหวต
07/10/2010 compagnies [fr] การออกเสียง : compagnies 0 โหวต
07/10/2010 compagnons [fr] การออกเสียง : compagnons 0 โหวต
07/10/2010 comparaisons [fr] การออกเสียง : comparaisons 0 โหวต
07/10/2010 comparaître [fr] การออกเสียง : comparaître 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2010 connaisseuse [fr] การออกเสียง : connaisseuse 0 โหวต
07/10/2010 consensuelle [fr] การออกเสียง : consensuelle 0 โหวต
07/10/2010 consacrés [fr] การออกเสียง : consacrés 0 โหวต
07/10/2010 conscients [fr] การออกเสียง : conscients 0 โหวต
07/10/2010 consécration [fr] การออกเสียง : consécration 0 โหวต
07/10/2010 consécutive [fr] การออกเสียง : consécutive 0 โหวต