ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
18/01/2011 fiction [fr] การออกเสียง : fiction 0 โหวต
17/01/2011 intergenerational [en] การออกเสียง : intergenerational โดย Beauregard
17/01/2011 Système d'échange local [fr] การออกเสียง : Système d'échange local 0 โหวต
17/01/2011 fictif [fr] การออกเสียง : fictif 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด