ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/01/2011 Léon Degrelle [fr] การออกเสียงคำว่า Léon Degrelle คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2011 biogaz [fr] การออกเสียงคำว่า biogaz คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2011 Arnoult [fr] การออกเสียงคำว่า Arnoult คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2011 Claude Le Jeune [fr] การออกเสียงคำว่า Claude Le Jeune คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2011 fiction [fr] การออกเสียงคำว่า fiction คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2011 preum's [fr] การออกเสียงคำว่า preum's คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2011 oeuf à la coque [fr] การออกเสียงคำว่า oeuf à la coque คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2011 monoplégie [fr] การออกเสียงคำว่า monoplégie คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2011 Système d'échange local [fr] การออกเสียงคำว่า Système d'échange local คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2011 fictif [fr] การออกเสียงคำว่า fictif คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/01/2011 chenonceaux [fr] การออกเสียงคำว่า chenonceaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2011 gabon [fr] การออกเสียงคำว่า gabon คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 intronisation [fr] การออกเสียงคำว่า intronisation คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 intromission [fr] การออกเสียงคำว่า intromission คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 fournissent [fr] การออกเสียงคำว่า fournissent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2010 fournisseurs [fr] การออกเสียงคำว่า fournisseurs คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 fours [fr] การออกเสียงคำว่า fours คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 fous [fr] การออกเสียงคำว่า fous คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 foutoir [fr] การออกเสียงคำว่า foutoir คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 fournissant [fr] การออกเสียงคำว่า fournissant คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 formelles [fr] การออกเสียงคำว่า formelles คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 formées [fr] การออกเสียงคำว่า formées คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 fortunés [fr] การออกเสียงคำว่า fortunés คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 fournée [fr] การออกเสียงคำว่า fournée คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 baigneuse [fr] การออกเสียงคำว่า baigneuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 baignade [fr] การออกเสียงคำว่า baignade คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 bagages [fr] การออกเสียงคำว่า bagages คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 bagarreuse [fr] การออกเสียงคำว่า bagarreuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 balbutiant [fr] การออกเสียงคำว่า balbutiant คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 barbouillage [fr] การออกเสียงคำว่า barbouillage คะแนนโหวต 0 คะแนน