ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/01/2011 Léon Degrelle [fr] การออกเสียง : Léon Degrelle 0 โหวต
18/01/2011 biogaz [fr] การออกเสียง : biogaz 0 โหวต
18/01/2011 Arnoult [fr] การออกเสียง : Arnoult 0 โหวต
18/01/2011 Claude Le Jeune [fr] การออกเสียง : Claude Le Jeune 0 โหวต
18/01/2011 fiction [fr] การออกเสียง : fiction 0 โหวต
18/01/2011 preum's [fr] การออกเสียง : preum's 0 โหวต
18/01/2011 oeuf à la coque [fr] การออกเสียง : oeuf à la coque 0 โหวต
17/01/2011 monoplégie [fr] การออกเสียง : monoplégie 0 โหวต
17/01/2011 Système d'échange local [fr] การออกเสียง : Système d'échange local 0 โหวต
17/01/2011 fictif [fr] การออกเสียง : fictif 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/01/2011 chenonceaux [fr] การออกเสียง : chenonceaux 0 โหวต
17/01/2011 gabon [fr] การออกเสียง : gabon 0 โหวต
07/10/2010 intronisation [fr] การออกเสียง : intronisation 0 โหวต
07/10/2010 intromission [fr] การออกเสียง : intromission 0 โหวต
07/10/2010 fournissent [fr] การออกเสียง : fournissent 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2010 fournisseurs [fr] การออกเสียง : fournisseurs 0 โหวต
07/10/2010 fours [fr] การออกเสียง : fours 0 โหวต
07/10/2010 fous [fr] การออกเสียง : fous 0 โหวต
07/10/2010 foutoir [fr] การออกเสียง : foutoir 0 โหวต
07/10/2010 fournissant [fr] การออกเสียง : fournissant 0 โหวต
07/10/2010 formelles [fr] การออกเสียง : formelles 0 โหวต
07/10/2010 formées [fr] การออกเสียง : formées 0 โหวต
07/10/2010 fortunés [fr] การออกเสียง : fortunés 0 โหวต
07/10/2010 fournée [fr] การออกเสียง : fournée 0 โหวต
07/10/2010 baigneuse [fr] การออกเสียง : baigneuse 0 โหวต
07/10/2010 baignade [fr] การออกเสียง : baignade 0 โหวต
07/10/2010 bagages [fr] การออกเสียง : bagages 0 โหวต
07/10/2010 bagarreuse [fr] การออกเสียง : bagarreuse 0 โหวต
07/10/2010 balbutiant [fr] การออกเสียง : balbutiant 0 โหวต
07/10/2010 barbouillage [fr] การออกเสียง : barbouillage 0 โหวต