ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/01/2011 Léon Degrelle [fr] Léon Degrelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2011 biogaz [fr] biogaz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2011 Arnoult [fr] Arnoult การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2011 Claude Le Jeune [fr] Claude Le Jeune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2011 fiction [fr] fiction การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2011 preum's [fr] preum's การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2011 oeuf à la coque [fr] oeuf à la coque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2011 monoplégie [fr] monoplégie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2011 Système d'échange local [fr] Système d'échange local การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2011 fictif [fr] fictif การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/01/2011 chenonceaux [fr] chenonceaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2011 Gabon [fr] Gabon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 intronisation [fr] intronisation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 intromission [fr] intromission การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 fournissent [fr] fournissent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2010 fournisseurs [fr] fournisseurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 fours [fr] fours การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 fous [fr] fous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 foutoir [fr] foutoir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 fournissant [fr] fournissant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 formelles [fr] formelles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 formées [fr] formées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 fortunés [fr] fortunés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 fournée [fr] fournée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 baigneuse [fr] baigneuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 baignade [fr] baignade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 bagages [fr] bagages การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 bagarreuse [fr] bagarreuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 balbutiant [fr] balbutiant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 barbouillage [fr] barbouillage การออกเสียง 0คะแนนโหวต