ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/03/2009 filonzana [sc] การออกเสียง : filonzana 0 โหวต
06/03/2009 Domenico Puligo [it] การออกเสียง : Domenico Puligo 0 โหวต
06/03/2009 Nikki Giovanni [it] การออกเสียง : Nikki Giovanni 0 โหวต
06/03/2009 bellavia [it] การออกเสียง : bellavia 0 โหวต
06/03/2009 launeddas [sc] การออกเสียง : launeddas 0 โหวต
06/03/2009 axridda [sc] การออกเสียง : axridda 0 โหวต
06/03/2009 casizolu [sc] การออกเสียง : casizolu 0 โหวต
06/03/2009 Piritta [sc] การออกเสียง : Piritta 0 โหวต
06/03/2009 tittighedda [sc] การออกเสียง : tittighedda 0 โหวต
06/03/2009 figu [sc] การออกเสียง : figu 0 โหวต
06/03/2009 casu axedu [sc] การออกเสียง : casu axedu 0 โหวต
06/03/2009 casu frazigu [sc] การออกเสียง : casu frazigu 0 โหวต
06/03/2009 trizza [sc] การออกเสียง : trizza 0 โหวต
06/03/2009 Fortuna Virilis [la] การออกเสียง : Fortuna Virilis 0 โหวต
06/03/2009 Nicolás Delli [it] การออกเสียง : Nicolás Delli 0 โหวต
06/03/2009 Matteo Perez d' Aleccio [it] การออกเสียง : Matteo Perez d' Aleccio 0 โหวต
06/03/2009 José Camerino [it] การออกเสียง : José Camerino 0 โหวต
06/03/2009 Rigel [it] การออกเสียง : Rigel 0 โหวต
06/03/2009 Scarperia [it] การออกเสียง : Scarperia 0 โหวต
06/03/2009 Portonaccio [it] การออกเสียง : Portonaccio 0 โหวต
06/02/2009 medici [it] การออกเสียง : medici 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/02/2009 ire [it] การออกเสียง : ire 0 โหวต
06/02/2009 Ciro [it] การออกเสียง : Ciro 0 โหวต
06/02/2009 Genesi [it] การออกเสียง : Genesi 0 โหวต
05/02/2009 emmo [sc] การออกเสียง : emmo 0 โหวต
05/02/2009 ajó [sc] การออกเสียง : ajó 0 โหวต
05/02/2009 eja [sc] การออกเสียง : eja 0 โหวต
05/02/2009 ei [sc] การออกเสียง : ei 0 โหวต
05/02/2009 unu [sc] การออกเสียง : unu 0 โหวต
03/02/2009 Antoniu Cossu [sc] การออกเสียง : Antoniu Cossu 0 โหวต