ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/06/2009 prosciutto cotto [it] การออกเสียง : prosciutto cotto 0 โหวต
06/06/2009 prosciutto crudo [it] การออกเสียง : prosciutto crudo 0 โหวต
06/06/2009 auguro [it] การออกเสียง : auguro 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/06/2009 sondaggio [it] การออกเสียง : sondaggio 0 โหวต
06/06/2009 abbia [it] การออกเสียง : abbia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/06/2009 situazione [it] การออกเสียง : situazione 0 โหวต
06/06/2009 dovremo [it] การออกเสียง : dovremo 0 โหวต
06/06/2009 dovremmo [it] การออกเสียง : dovremmo 0 โหวต
06/06/2009 riuscii [it] การออกเสียง : riuscii 0 โหวต
06/06/2009 riuscì [it] การออกเสียง : riuscì 0 โหวต
06/06/2009 capii [it] การออกเสียง : capii 0 โหวต
06/06/2009 capì [it] การออกเสียง : capì 0 โหวต
04/06/2009 Fufluns [la] การออกเสียง : Fufluns 0 โหวต
04/06/2009 Santa Maria delle Grazie [it] การออกเสียง : Santa Maria delle Grazie 0 โหวต
04/06/2009 quinto [it] การออกเสียง : quinto 0 โหวต
04/06/2009 appetito [it] การออกเสียง : appetito 0 โหวต
04/06/2009 goccia [it] การออกเสียง : goccia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/06/2009 talvolta [it] การออกเสียง : talvolta 0 โหวต
04/06/2009 pacco [it] การออกเสียง : pacco 0 โหวต
04/06/2009 opprimere [it] การออกเสียง : opprimere 0 โหวต
04/06/2009 titubare [it] การออกเสียง : titubare 0 โหวต
04/06/2009 centesimo [it] การออกเสียง : centesimo 0 โหวต
04/06/2009 contravvenzione [it] การออกเสียง : contravvenzione 0 โหวต
04/06/2009 camminare [it] การออกเสียง : camminare 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/06/2009 ottenere [it] การออกเสียง : ottenere 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/06/2009 russo [it] การออกเสียง : russo 0 โหวต
04/06/2009 partire [it] การออกเสียง : partire 0 โหวต
04/06/2009 ventre [it] การออกเสียง : ventre 0 โหวต
04/06/2009 corteccia [it] การออกเสียง : corteccia 0 โหวต
04/06/2009 aroma [it] การออกเสียง : aroma 0 โหวต