ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/04/2011 fitoparassitologia [it] การออกเสียง : fitoparassitologia 0 โหวต
30/04/2011 fitopaleontologia [it] การออกเสียง : fitopaleontologia 0 โหวต
30/04/2011 flavo [it] การออกเสียง : flavo 0 โหวต
30/04/2011 flavone [it] การออกเสียง : flavone 0 โหวต
30/04/2011 flosciamente [it] การออกเสียง : flosciamente 0 โหวต
30/04/2011 fluidica [it] การออกเสียง : fluidica 0 โหวต
04/09/2010 fizu [sc] การออกเสียง : fizu 0 โหวต
04/09/2010 Porcheddu [sc] การออกเสียง : Porcheddu 0 โหวต
04/09/2010 Panamá [it] การออกเสียง : Panamá 0 โหวต
04/09/2010 Ales [it] การออกเสียง : Ales 0 โหวต
15/06/2010 perizia [it] การออกเสียง : perizia 0 โหวต
15/06/2010 karaoke [it] การออกเสียง : karaoke 1 โหวต
05/06/2010 checca [it] การออกเสียง : checca 0 โหวต
05/06/2010 Francesca Schiavone [it] การออกเสียง : Francesca Schiavone 1 โหวต
15/05/2010 Istedda [sc] การออกเสียง : Istedda 0 โหวต
15/05/2010 imperàre [sc] การออกเสียง : imperàre 0 โหวต
15/05/2010 bínchere [sc] การออกเสียง : bínchere 0 โหวต
15/05/2010 lunis [sc] การออกเสียง : lunis 0 โหวต
15/05/2010 Martis [sc] การออกเสียง : Martis 0 โหวต
15/05/2010 mércuris [sc] การออกเสียง : mércuris 0 โหวต
15/05/2010 chenábura [sc] การออกเสียง : chenábura 0 โหวต
15/05/2010 sáppadu [sc] การออกเสียง : sáppadu 0 โหวต
15/05/2010 dumíniga [sc] การออกเสียง : dumíniga 0 โหวต
15/05/2010 tilingione [sc] การออกเสียง : tilingione 0 โหวต
15/05/2010 piteraca [sc] การออกเสียง : piteraca 0 โหวต
15/05/2010 grodde [sc] การออกเสียง : grodde 0 โหวต
15/05/2010 boturinu [sc] การออกเสียง : boturinu 0 โหวต
15/05/2010 terighinu [sc] การออกเสียง : terighinu 0 โหวต
15/05/2010 calixerta [sc] การออกเสียง : calixerta 0 โหวต
15/05/2010 mintza [sc] การออกเสียง : mintza 0 โหวต