ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/03/2011 gelado [pt] การออกเสียงคำว่า gelado คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/11/2010 Ricardo [pt] การออกเสียงคำว่า Ricardo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agnado [pt] การออกเสียงคำว่า agnado คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 aglutinar [pt] การออกเสียงคำว่า aglutinar คะแนนโหวต -2 คะแนน
17/09/2010 aglutinação [pt] การออกเสียงคำว่า aglutinação คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 aglomerar [pt] การออกเสียงคำว่า aglomerar คะแนนโหวต -2 คะแนน
17/09/2010 aglomeração [pt] การออกเสียงคำว่า aglomeração คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agitar [pt] การออกเสียงคำว่า agitar คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agitação [pt] การออกเสียงคำว่า agitação คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 Agir [pt] การออกเสียงคำว่า Agir คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agilidade [pt] การออกเสียงคำว่า agilidade คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 ágil [pt] การออกเสียงคำว่า ágil คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agigantamento [pt] การออกเสียงคำว่า agigantamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agendamento [pt] การออกเสียงคำว่า agendamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agenciamento [pt] การออกเสียงคำว่า agenciamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agenciador [pt] การออกเสียงคำว่า agenciador คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agastar [pt] การออกเสียงคำว่า agastar คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agastamento [pt] การออกเสียงคำว่า agastamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agasalho [pt] การออกเสียงคำว่า agasalho คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agasalhado [pt] การออกเสียงคำว่า agasalhado คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agarrar [pt] การออกเสียงคำว่า agarrar คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/09/2010 agarrado [pt] การออกเสียงคำว่า agarrado คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agarradiço [pt] การออกเสียงคำว่า agarradiço คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agarra [pt] การออกเสียงคำว่า agarra คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agâmico [pt] การออกเสียงคำว่า agâmico คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agafite [pt] การออกเสียงคำว่า agafite คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agachar [pt] การออกเสียงคำว่า agachar คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 agachamento [pt] การออกเสียงคำว่า agachamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 afusão [pt] การออกเสียงคำว่า afusão คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 afugentar [pt] การออกเสียงคำว่า afugentar คะแนนโหวต 0 คะแนน