ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/03/2011 gelado [pt] gelado การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/11/2010 Ricardo [pt] Ricardo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agnado [pt] agnado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 aglutinar [pt] aglutinar การออกเสียง -2คะแนนโหวต
17/09/2010 aglutinação [pt] aglutinação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 aglomerar [pt] aglomerar การออกเสียง -2คะแนนโหวต
17/09/2010 aglomeração [pt] aglomeração การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agitar [pt] agitar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agitação [pt] agitação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 Agir [pt] Agir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agilidade [pt] agilidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 ágil [pt] ágil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agigantamento [pt] agigantamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agendamento [pt] agendamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agenciamento [pt] agenciamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agenciador [pt] agenciador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agastar [pt] agastar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agastamento [pt] agastamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agasalho [pt] agasalho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agasalhado [pt] agasalhado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agarrar [pt] agarrar การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/09/2010 agarrado [pt] agarrado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agarradiço [pt] agarradiço การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agarra [pt] agarra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agâmico [pt] agâmico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agafite [pt] agafite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agachar [pt] agachar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agachamento [pt] agachamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 afusão [pt] afusão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 afugentar [pt] afugentar การออกเสียง 0คะแนนโหวต