ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/11/2012 Moscow [en] การออกเสียงคำว่า Moscow 7 โหวต
17/11/2012 Shaye [en] การออกเสียงคำว่า Shaye 0 โหวต
17/11/2012 nectar [en] การออกเสียงคำว่า nectar 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 McKayla [en] การออกเสียงคำว่า McKayla 0 โหวต
17/11/2012 Not Safe For Work [en] การออกเสียงคำว่า Not Safe For Work 1 โหวต
17/11/2012 arbitrator [en] การออกเสียงคำว่า arbitrator 2 โหวต
17/11/2012 self-indulgent [en] การออกเสียงคำว่า self-indulgent 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 self-serving [en] การออกเสียงคำว่า self-serving 1 โหวต
17/11/2012 reef knot [en] การออกเสียงคำว่า reef knot 0 โหวต
17/11/2012 ancestrally [en] การออกเสียงคำว่า ancestrally 0 โหวต
17/11/2012 Guilford [en] การออกเสียงคำว่า Guilford 0 โหวต
17/11/2012 inflexion [en] การออกเสียงคำว่า inflexion 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 intonation [en] การออกเสียงคำว่า intonation 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 bojangles [en] การออกเสียงคำว่า bojangles 0 โหวต
17/11/2012 squeezed middle [en] การออกเสียงคำว่า squeezed middle 0 โหวต
17/11/2012 omnishambles [en] การออกเสียงคำว่า omnishambles 0 โหวต
17/11/2012 green-on-blue [en] การออกเสียงคำว่า green-on-blue 0 โหวต
17/11/2012 second screening [en] การออกเสียงคำว่า second screening 1 โหวต
17/11/2012 cannonball [en] การออกเสียงคำว่า cannonball 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 British Broadcasting Company [en] การออกเสียงคำว่า British Broadcasting Company 0 โหวต
17/11/2012 dinner party [en] การออกเสียงคำว่า dinner party 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 heart failure [en] การออกเสียงคำว่า heart failure 1 โหวต
17/11/2012 languished [en] การออกเสียงคำว่า languished 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 Bruce McCandless [en] การออกเสียงคำว่า Bruce McCandless 1 โหวต
17/11/2012 meitreya [en] การออกเสียงคำว่า meitreya 0 โหวต