ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/11/2012 Moscow [en] การออกเสียง : Moscow 6 โหวต
17/11/2012 Shaye [en] การออกเสียง : Shaye 0 โหวต
17/11/2012 nectar [en] การออกเสียง : nectar 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 McKayla [en] การออกเสียง : McKayla 0 โหวต
17/11/2012 Not Safe For Work [en] การออกเสียง : Not Safe For Work 1 โหวต
17/11/2012 arbitrator [en] การออกเสียง : arbitrator 2 โหวต
17/11/2012 self-indulgent [en] การออกเสียง : self-indulgent 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 self-serving [en] การออกเสียง : self-serving 1 โหวต
17/11/2012 reef knot [en] การออกเสียง : reef knot 0 โหวต
17/11/2012 ancestrally [en] การออกเสียง : ancestrally 0 โหวต
17/11/2012 Guilford [en] การออกเสียง : Guilford 0 โหวต
17/11/2012 inflexion [en] การออกเสียง : inflexion 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 intonation [en] การออกเสียง : intonation 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 bojangles [en] การออกเสียง : bojangles 0 โหวต
17/11/2012 squeezed middle [en] การออกเสียง : squeezed middle 0 โหวต
17/11/2012 omnishambles [en] การออกเสียง : omnishambles 0 โหวต
17/11/2012 green-on-blue [en] การออกเสียง : green-on-blue 0 โหวต
17/11/2012 second screening [en] การออกเสียง : second screening 1 โหวต
17/11/2012 cannonball [en] การออกเสียง : cannonball 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 British Broadcasting Company [en] การออกเสียง : British Broadcasting Company 0 โหวต
17/11/2012 dinner party [en] การออกเสียง : dinner party 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 heart failure [en] การออกเสียง : heart failure 1 โหวต
17/11/2012 languished [en] การออกเสียง : languished 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 Bruce McCandless [en] การออกเสียง : Bruce McCandless 1 โหวต
17/11/2012 meitreya [en] การออกเสียง : meitreya 0 โหวต