ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/11/2012 Moscow [en] การออกเสียงคำว่า Moscow คะแนนโหวต 7 คะแนน
17/11/2012 Shaye [en] การออกเสียงคำว่า Shaye คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 nectar [en] การออกเสียงคำว่า nectar คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 McKayla [en] การออกเสียงคำว่า McKayla คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 Not Safe For Work [en] การออกเสียงคำว่า Not Safe For Work คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/11/2012 arbitrator [en] การออกเสียงคำว่า arbitrator คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 self-indulgent [en] การออกเสียงคำว่า self-indulgent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 self-serving [en] การออกเสียงคำว่า self-serving คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/11/2012 reef knot [en] การออกเสียงคำว่า reef knot คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 ancestrally [en] การออกเสียงคำว่า ancestrally คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 Guilford [en] การออกเสียงคำว่า Guilford คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 inflexion [en] การออกเสียงคำว่า inflexion คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 intonation [en] การออกเสียงคำว่า intonation คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 bojangles [en] การออกเสียงคำว่า bojangles คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 squeezed middle [en] การออกเสียงคำว่า squeezed middle คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 omnishambles [en] การออกเสียงคำว่า omnishambles คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 green-on-blue [en] การออกเสียงคำว่า green-on-blue คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 second screening [en] การออกเสียงคำว่า second screening คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/11/2012 cannonball [en] การออกเสียงคำว่า cannonball คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 British Broadcasting Company [en] การออกเสียงคำว่า British Broadcasting Company คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2012 dinner party [en] การออกเสียงคำว่า dinner party คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 heart failure [en] การออกเสียงคำว่า heart failure คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/11/2012 languished [en] การออกเสียงคำว่า languished คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2012 Bruce McCandless [en] การออกเสียงคำว่า Bruce McCandless คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/11/2012 meitreya [en] การออกเสียงคำว่า meitreya คะแนนโหวต 0 คะแนน