ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/11/2012 Moscow [en] Moscow การออกเสียง 7คะแนนโหวต
17/11/2012 Shaye [en] Shaye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2012 nectar [en] nectar การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/11/2012 McKayla [en] McKayla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2012 Not Safe For Work [en] Not Safe For Work การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/11/2012 arbitrator [en] arbitrator การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2012 self-indulgent [en] self-indulgent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/11/2012 self-serving [en] self-serving การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/11/2012 reef knot [en] reef knot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2012 ancestrally [en] ancestrally การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2012 Guilford [en] Guilford การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2012 inflexion [en] inflexion การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/11/2012 intonation [en] intonation การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/11/2012 bojangles [en] bojangles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2012 squeezed middle [en] squeezed middle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2012 omnishambles [en] omnishambles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2012 green-on-blue [en] green-on-blue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2012 second screening [en] second screening การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/11/2012 cannonball [en] cannonball การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/11/2012 British Broadcasting Company [en] British Broadcasting Company การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2012 dinner party [en] dinner party การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/11/2012 heart failure [en] heart failure การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/11/2012 languished [en] languished การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/11/2012 Bruce McCandless [en] Bruce McCandless การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/11/2012 meitreya [en] meitreya การออกเสียง 0คะแนนโหวต