ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/08/2010 chienlit [fr] chienlit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 maringouin [fr] maringouin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 gonhorrée [fr] gonhorrée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 conasse [fr] conasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 frappe-à-bord [fr] frappe-à-bord การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 finkelkraut [fr] finkelkraut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 galvaude [fr] galvaude การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 encensier [fr] encensier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 culterreux [fr] culterreux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 mouche à chevreuil [fr] mouche à chevreuil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 taon à cheval [fr] taon à cheval การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/08/2010 caqueter [fr] caqueter การออกเสียง 0คะแนนโหวต