ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2010 chienlit [fr] การออกเสียงคำว่า chienlit คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 maringouin [fr] การออกเสียงคำว่า maringouin คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 gonhorrée [fr] การออกเสียงคำว่า gonhorrée คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 conasse [fr] การออกเสียงคำว่า conasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 frappe-à-bord [fr] การออกเสียงคำว่า frappe-à-bord คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 finkelkraut [fr] การออกเสียงคำว่า finkelkraut คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 galvaude [fr] การออกเสียงคำว่า galvaude คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 encensier [fr] การออกเสียงคำว่า encensier คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 culterreux [fr] การออกเสียงคำว่า culterreux คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 mouche à chevreuil [fr] การออกเสียงคำว่า mouche à chevreuil คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 taon à cheval [fr] การออกเสียงคำว่า taon à cheval คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/08/2010 caqueter [fr] การออกเสียงคำว่า caqueter คะแนนโหวต 0 คะแนน