ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/07/2017 fête [fr] การออกเสียงคำว่า fête คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2017 le sourcil [fr] การออกเสียงคำว่า le sourcil คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/07/2017 dans les Alpes [fr] การออกเสียงคำว่า dans les Alpes คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2017 riz à la Valencienne [fr] การออกเสียงคำว่า riz à la Valencienne คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2017 impossible [fr] การออกเสียงคำว่า impossible คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/07/2017 but [fr] การออกเสียงคำว่า but คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/07/2017 nous regardions [fr] การออกเสียงคำว่า nous regardions คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2017 pâte [fr] การออกเสียงคำว่า pâte คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2015 nombril [fr] การออกเสียงคำว่า nombril คะแนนโหวต -1 คะแนน
06/07/2014 gossant [fr] การออกเสียงคำว่า gossant คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2014 Halifax, Nouvelle-Écosse [fr] การออกเสียงคำว่า Halifax, Nouvelle-Écosse คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2014 Beaumont-Village [fr] การออกเสียงคำว่า Beaumont-Village คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2014 Winnipeg [fr] การออกเสียงคำว่า Winnipeg คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2014 Iqaluit [fr] การออกเสียงคำว่า Iqaluit คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2014 Beaumontel [fr] การออกเสียงคำว่า Beaumontel คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2013 c'est humain [fr] การออกเสียงคำว่า c'est humain คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/11/2013 reprendront [fr] การออกเสียงคำว่า reprendront คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2013 le Portugal [fr] การออกเสียงคำว่า le Portugal คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2013 aux alentours [fr] การออกเสียงคำว่า aux alentours คะแนนโหวต 2 คะแนน
14/11/2013 j’étudie [fr] การออกเสียงคำว่า j’étudie คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2013 l'Irlande [fr] การออกเสียงคำว่า l'Irlande คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/11/2013 le Pays de Galles [fr] การออกเสียงคำว่า le Pays de Galles คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2013 qui est-ce qu'elle [fr] การออกเสียงคำว่า qui est-ce qu'elle คะแนนโหวต 0 คะแนน