ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/05/2010 hexaploid [en] การออกเสียง : hexaploid 0 โหวต
19/05/2010 tetraploid [en] การออกเสียง : tetraploid 0 โหวต
19/05/2010 project [en] การออกเสียง : project 3 โหวต
19/05/2010 Polyploidy [en] การออกเสียง : Polyploidy 0 โหวต
19/05/2010 polyploids [en] การออกเสียง : polyploids 0 โหวต
19/05/2010 kilometre [en] การออกเสียง : kilometre 9 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 diploid [en] การออกเสียง : diploid 0 โหวต
19/05/2010 supercalifragilisticexpialidocious [en] การออกเสียง : supercalifragilisticexpialidocious 2 โหวต
19/05/2010 domesticated [en] การออกเสียง : domesticated 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 domestically [en] การออกเสียง : domestically 0 โหวต
19/05/2010 semiconductor [en] การออกเสียง : semiconductor 0 โหวต
19/05/2010 research [en] การออกเสียง : research 2 โหวต
19/05/2010 extraordinary [en] การออกเสียง : extraordinary 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 innovative [en] การออกเสียง : innovative 2 โหวต
19/05/2010 via [en] การออกเสียง : via 3 โหวต
19/05/2010 enquiry [en] การออกเสียง : enquiry 5 โหวต
19/05/2010 symbiosis [en] การออกเสียง : symbiosis 1 โหวต
19/05/2010 beta [en] การออกเสียง : beta 0 โหวต
19/05/2010 data [en] การออกเสียง : data 2 โหวต
19/05/2010 asked [en] การออกเสียง : asked 0 โหวต
19/05/2010 thorough [en] การออกเสียง : thorough 2 โหวต
19/05/2010 women [en] การออกเสียง : women 10 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 wifi [en] การออกเสียง : wifi 2 โหวต
19/05/2010 often [en] การออกเสียง : often 2 โหวต
19/05/2010 collagen [en] การออกเสียง : collagen 1 โหวต
19/05/2010 Woolfardisworthy [en] การออกเสียง : Woolfardisworthy 0 โหวต
13/01/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียง : antidisestablishmentarianism 20 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด