ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/05/2010 project [en] การออกเสียงคำว่า project คะแนนโหวต 3 คะแนน
19/05/2010 Polyploidy [en] การออกเสียงคำว่า Polyploidy คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 polyploids [en] การออกเสียงคำว่า polyploids คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 kilometre [en] การออกเสียงคำว่า kilometre คะแนนโหวต 8 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 diploid [en] การออกเสียงคำว่า diploid คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 supercalifragilisticexpialidocious [en] การออกเสียงคำว่า supercalifragilisticexpialidocious คะแนนโหวต 2 คะแนน
19/05/2010 domesticated [en] การออกเสียงคำว่า domesticated คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 domestically [en] การออกเสียงคำว่า domestically คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 semiconductor [en] การออกเสียงคำว่า semiconductor คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 research [en] การออกเสียงคำว่า research คะแนนโหวต 2 คะแนน
19/05/2010 extraordinary [en] การออกเสียงคำว่า extraordinary คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 innovative [en] การออกเสียงคำว่า innovative คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/05/2010 via [en] การออกเสียงคำว่า via คะแนนโหวต 3 คะแนน
19/05/2010 enquiry [en] การออกเสียงคำว่า enquiry คะแนนโหวต 4 คะแนน
19/05/2010 symbiosis [en] การออกเสียงคำว่า symbiosis คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/05/2010 beta [en] การออกเสียงคำว่า beta คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 data [en] การออกเสียงคำว่า data คะแนนโหวต 2 คะแนน
19/05/2010 asked [en] การออกเสียงคำว่า asked คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 thorough [en] การออกเสียงคำว่า thorough คะแนนโหวต 2 คะแนน
19/05/2010 women [en] การออกเสียงคำว่า women คะแนนโหวต 10 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 wifi [en] การออกเสียงคำว่า wifi คะแนนโหวต 2 คะแนน
19/05/2010 often [en] การออกเสียงคำว่า often คะแนนโหวต 2 คะแนน
19/05/2010 collagen [en] การออกเสียงคำว่า collagen คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/05/2010 Woolfardisworthy [en] การออกเสียงคำว่า Woolfardisworthy คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 19 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด