ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/08/2010 protester [en] protester การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2010 inquiry [en] inquiry การออกเสียง 2คะแนนโหวต
07/08/2010 chromatography [en] chromatography การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2010 methotrexate [en] methotrexate การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2010 neutropoietin [en] neutropoietin การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2010 erythropoietin [en] erythropoietin การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2010 complementarity [en] complementarity การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2010 anaphylactic [en] anaphylactic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 hybridoma [en] hybridoma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 myeloma [en] myeloma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 serotherapy [en] serotherapy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2010 schedule [en] schedule การออกเสียง 4คะแนนโหวต
04/07/2010 resource [en] resource การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/05/2010 twelfths [en] twelfths การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 ordinary [en] ordinary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 Caribbean [en] Caribbean การออกเสียง 2คะแนนโหวต
19/05/2010 aeroplane [en] aeroplane การออกเสียง 2คะแนนโหวต
19/05/2010 traumatic [en] traumatic การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/05/2010 library [en] library การออกเสียง 2คะแนนโหวต
19/05/2010 contribute [en] contribute การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 economic [en] economic การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/05/2010 hotel [en] hotel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/05/2010 microscopy [en] microscopy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 detail [en] detail การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 aunt [en] aunt การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/05/2010 weekend [en] weekend การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/05/2010 address [en] address การออกเสียง 2คะแนนโหวต
19/05/2010 pluripotent [en] pluripotent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/05/2010 hexaploid [en] hexaploid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 tetraploid [en] tetraploid การออกเสียง 0คะแนนโหวต