ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/08/2010 protester [en] การออกเสียงคำว่า protester คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2010 inquiry [en] การออกเสียงคำว่า inquiry คะแนนโหวต 3 คะแนน
07/08/2010 chromatography [en] การออกเสียงคำว่า chromatography คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2010 methotrexate [en] การออกเสียงคำว่า methotrexate คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2010 neutropoietin [en] การออกเสียงคำว่า neutropoietin คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2010 erythropoietin [en] การออกเสียงคำว่า erythropoietin คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2010 complementarity [en] การออกเสียงคำว่า complementarity คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2010 anaphylactic [en] การออกเสียงคำว่า anaphylactic คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 hybridoma [en] การออกเสียงคำว่า hybridoma คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 myeloma [en] การออกเสียงคำว่า myeloma คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 serotherapy [en] การออกเสียงคำว่า serotherapy คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2010 schedule [en] การออกเสียงคำว่า schedule คะแนนโหวต 4 คะแนน
04/07/2010 resource [en] การออกเสียงคำว่า resource คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/05/2010 twelfths [en] การออกเสียงคำว่า twelfths คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 ordinary [en] การออกเสียงคำว่า ordinary คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 Caribbean [en] การออกเสียงคำว่า Caribbean คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/05/2010 aeroplane [en] การออกเสียงคำว่า aeroplane คะแนนโหวต 2 คะแนน
19/05/2010 traumatic [en] การออกเสียงคำว่า traumatic คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 library [en] การออกเสียงคำว่า library คะแนนโหวต 2 คะแนน
19/05/2010 contribute [en] การออกเสียงคำว่า contribute คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/05/2010 economic [en] การออกเสียงคำว่า economic คะแนนโหวต 2 คะแนน
19/05/2010 hotel [en] การออกเสียงคำว่า hotel คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/05/2010 microscopy [en] การออกเสียงคำว่า microscopy คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/05/2010 detail [en] การออกเสียงคำว่า detail คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 aunt [en] การออกเสียงคำว่า aunt คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/05/2010 weekend [en] การออกเสียงคำว่า weekend คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/05/2010 address [en] การออกเสียงคำว่า address คะแนนโหวต 3 คะแนน
19/05/2010 pluripotent [en] การออกเสียงคำว่า pluripotent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 hexaploid [en] การออกเสียงคำว่า hexaploid คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 tetraploid [en] การออกเสียงคำว่า tetraploid คะแนนโหวต 0 คะแนน