ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/04/2015 velaric egressive [en] velaric egressive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2015 derivational affix [en] derivational affix การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2015 velaric ingressive [en] velaric ingressive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2015 trisyllabic laxing [en] trisyllabic laxing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2015 backwards [en] backwards การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 pterodactyl [en] pterodactyl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 February [en] February การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 Wednesday [en] Wednesday การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 indisputable [en] indisputable การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/11/2014 exceptionalism [en] exceptionalism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 inquisitive [en] inquisitive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 whoops [en] whoops การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 gubernatorial [en] gubernatorial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 parliament [en] parliament การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 utilitarian [en] utilitarian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 minuscule [en] minuscule การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/11/2014 agglomerative [en] agglomerative การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 pronunciation [en] pronunciation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 inconsequential [en] inconsequential การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 Chivenor [en] Chivenor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 indistinguishable [en] indistinguishable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 entrepreneur [en] entrepreneur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 catastrophic [en] catastrophic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 Intrepid [en] Intrepid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 Bideford [en] Bideford การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2014 controversy [en] controversy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2011 plutocracy [en] plutocracy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/03/2011 apoplectic [en] apoplectic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2011 tsunami [en] tsunami การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2010 protestor [en] protestor การออกเสียง 0คะแนนโหวต