ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
22/11/2014 Chivenor [en] การออกเสียงคำว่า Chivenor คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2010 protestor [en] การออกเสียงคำว่า protestor คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2010 protester [en] การออกเสียงคำว่า protester คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2010 methotrexate [en] การออกเสียงคำว่า methotrexate คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2010 neutropoietin [en] การออกเสียงคำว่า neutropoietin คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2010 complementarity [en] การออกเสียงคำว่า complementarity คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2010 serotherapy [en] การออกเสียงคำว่า serotherapy คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 twelfths [en] การออกเสียงคำว่า twelfths โดย kjohn101
19/05/2010 semiconductor [en] การออกเสียงคำว่า semiconductor โดย TopQuark