ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/04/2015 velaric egressive [en] การออกเสียงคำว่า velaric egressive คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2015 derivational affix [en] การออกเสียงคำว่า derivational affix คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2015 velaric ingressive [en] การออกเสียงคำว่า velaric ingressive คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2015 trisyllabic laxing [en] การออกเสียงคำว่า trisyllabic laxing คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2015 backwards [en] การออกเสียงคำว่า backwards คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 pterodactyl [en] การออกเสียงคำว่า pterodactyl คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 February [en] การออกเสียงคำว่า February คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 Wednesday [en] การออกเสียงคำว่า Wednesday คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 indisputable [en] การออกเสียงคำว่า indisputable คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/11/2014 exceptionalism [en] การออกเสียงคำว่า exceptionalism คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 inquisitive [en] การออกเสียงคำว่า inquisitive คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 whoops [en] การออกเสียงคำว่า whoops คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 gubernatorial [en] การออกเสียงคำว่า gubernatorial คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 parliament [en] การออกเสียงคำว่า parliament คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 utilitarian [en] การออกเสียงคำว่า utilitarian คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 minuscule [en] การออกเสียงคำว่า minuscule คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/11/2014 agglomerative [en] การออกเสียงคำว่า agglomerative คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 pronunciation [en] การออกเสียงคำว่า pronunciation คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 inconsequential [en] การออกเสียงคำว่า inconsequential คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 Chivenor [en] การออกเสียงคำว่า Chivenor คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 indistinguishable [en] การออกเสียงคำว่า indistinguishable คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 entrepreneur [en] การออกเสียงคำว่า entrepreneur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 catastrophic [en] การออกเสียงคำว่า catastrophic คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 Intrepid [en] การออกเสียงคำว่า Intrepid คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 Bideford [en] การออกเสียงคำว่า Bideford คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2014 controversy [en] การออกเสียงคำว่า controversy คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2011 plutocracy [en] การออกเสียงคำว่า plutocracy คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/03/2011 apoplectic [en] การออกเสียงคำว่า apoplectic คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2011 tsunami [en] การออกเสียงคำว่า tsunami คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 protestor [en] การออกเสียงคำว่า protestor คะแนนโหวต 0 คะแนน