สมาชิก:

Petur75

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Petur75

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/06/2018 Jón Arnór Stefánsson [is] การออกเสียง : Jón Arnór Stefánsson 0 โหวต
17/06/2018 Hlynur Bæringsson [is] การออกเสียง : Hlynur Bæringsson 0 โหวต
17/06/2018 Haukur Helgi Pálsson [is] การออกเสียง : Haukur Helgi Pálsson 0 โหวต
17/06/2018 Axel Kárason [is] การออกเสียง : Axel Kárason 0 โหวต
17/06/2018 Laugardalshöllin [is] การออกเสียง : Laugardalshöllin 0 โหวต
17/06/2018 Fjöru [is] การออกเสียง : Fjöru 0 โหวต
17/06/2018 niðurdrepandi [is] การออกเสียง : niðurdrepandi 0 โหวต
17/06/2018 indjánafjöður [is] การออกเสียง : indjánafjöður 0 โหวต
17/06/2018 tengdamóðurtunga [is] การออกเสียง : tengdamóðurtunga 0 โหวต
17/06/2018 tengdamömmur [is] การออกเสียง : tengdamömmur 0 โหวต
17/06/2018 föðurbræður [is] การออกเสียง : föðurbræður 0 โหวต
17/06/2018 móðurbræður [is] การออกเสียง : móðurbræður 0 โหวต
17/06/2018 föðursystur [is] การออกเสียง : föðursystur 0 โหวต
17/06/2018 Hjalti Sigurjón Hauksson [is] การออกเสียง : Hjalti Sigurjón Hauksson 0 โหวต
17/06/2018 Hjörtur Guðmundsson [is] การออกเสียง : Hjörtur Guðmundsson 0 โหวต
17/06/2018 Berdreyminn [is] การออกเสียง : Berdreyminn 0 โหวต
17/06/2018 Aðalbjörn [is] การออกเสียง : Aðalbjörn 0 โหวต
17/06/2018 Valagil [is] การออกเสียง : Valagil 0 โหวต
17/06/2018 fjölskyldan [is] การออกเสียง : fjölskyldan 0 โหวต
17/06/2018 Hofskirkja [is] การออกเสียง : Hofskirkja 0 โหวต
17/06/2018 Fjallfoss [is] การออกเสียง : Fjallfoss 0 โหวต
17/06/2018 öfgar [is] การออกเสียง : öfgar 0 โหวต
17/06/2018 bróðursynir [is] การออกเสียง : bróðursynir 0 โหวต
17/06/2018 systursynir [is] การออกเสียง : systursynir 0 โหวต
17/06/2018 bróðurdætur [is] การออกเสียง : bróðurdætur 0 โหวต
17/06/2018 vinnupallur [is] การออกเสียง : vinnupallur 0 โหวต
17/06/2018 Belja [is] การออกเสียง : Belja 0 โหวต
17/06/2018 systurdætur [is] การออกเสียง : systurdætur 0 โหวต
17/06/2018 kaupsýslumenn [is] การออกเสียง : kaupsýslumenn 0 โหวต
17/06/2018 Þorgeirsstaðadalur [is] การออกเสียง : Þorgeirsstaðadalur 0 โหวต