ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/05/2012 במעמקים [he] במעמקים การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 בן-יהודה [he] בן-יהודה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 רבין [he] רבין การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 בן-גוריון [he] בן-גוריון การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 קיסריה [he] קיסריה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 שומרון [he] שומרון การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 בגין [he] בגין การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 זיתים [he] זיתים การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 צידון [he] צידון การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 דמשק [he] דמשק การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 אשכנז [he] אשכנז การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 הרצל [he] הרצל การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 מאהלר [he] מאהלר การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 פאנץ' [he] פאנץ' การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 קפקא [he] קפקא การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 סראייבו [he] סראייבו การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/05/2012 ברנשטיין [he] ברנשטיין การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 לוי-שטראוס [he] לוי-שטראוס การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 בִּלְעָם [he] בִּלְעָם การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 וקסמן [he] וקסמן การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 תַמלִיל [he] תַמלִיל การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 דרייפוס [he] דרייפוס การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 רוזה לוקסמבורג [he] רוזה לוקסמבורג การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 פוליצר [he] פוליצר การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 עם עובד [he] עם עובד การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 am oved [he] am oved การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 עתונות [he] עתונות การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 מנדלסון [he] מנדלסון การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 קִינָה [he] קִינָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 בַּלָדָה [he] בַּלָדָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต