ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/05/2012 במעמקים [he] การออกเสียงคำว่า במעמקים คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 בן-יהודה [he] การออกเสียงคำว่า בן-יהודה คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 רבין [he] การออกเสียงคำว่า רבין คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 בן-גוריון [he] การออกเสียงคำว่า בן-גוריון คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 קיסריה [he] การออกเสียงคำว่า קיסריה คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 שומרון [he] การออกเสียงคำว่า שומרון คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 בגין [he] การออกเสียงคำว่า בגין คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 זיתים [he] การออกเสียงคำว่า זיתים คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 צידון [he] การออกเสียงคำว่า צידון คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 דמשק [he] การออกเสียงคำว่า דמשק คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 אשכנז [he] การออกเสียงคำว่า אשכנז คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 הרצל [he] การออกเสียงคำว่า הרצל คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 מאהלר [he] การออกเสียงคำว่า מאהלר คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 פאנץ' [he] การออกเสียงคำว่า פאנץ' คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 קפקא [he] การออกเสียงคำว่า קפקא คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 סראייבו [he] การออกเสียงคำว่า סראייבו คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2012 ברנשטיין [he] การออกเสียงคำว่า ברנשטיין คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 לוי-שטראוס [he] การออกเสียงคำว่า לוי-שטראוס คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 בִּלְעָם [he] การออกเสียงคำว่า בִּלְעָם คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 וקסמן [he] การออกเสียงคำว่า וקסמן คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 תַמלִיל [he] การออกเสียงคำว่า תַמלִיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 דרייפוס [he] การออกเสียงคำว่า דרייפוס คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 רוזה לוקסמבורג [he] การออกเสียงคำว่า רוזה לוקסמבורג คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 פוליצר [he] การออกเสียงคำว่า פוליצר คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 עם עובד [he] การออกเสียงคำว่า עם עובד คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 am oved [he] การออกเสียงคำว่า am oved คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 עתונות [he] การออกเสียงคำว่า עתונות คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 מנדלסון [he] การออกเสียงคำว่า מנדלסון คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 קִינָה [he] การออกเสียงคำว่า קִינָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 בַּלָדָה [he] การออกเสียงคำว่า בַּלָדָה คะแนนโหวต 0 คะแนน