สมาชิก:

Pat91

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Pat91

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/11/2019 mot d'emprunt [fr] การออกเสียง : mot d'emprunt 0 โหวต
04/11/2019 certains d'entre nous [fr] การออกเสียง : certains d'entre nous 0 โหวต
04/11/2019 le retrait [fr] การออกเสียง : le retrait 0 โหวต
04/11/2019 le rabais [fr] การออกเสียง : le rabais 0 โหวต
04/11/2019 une loi belge [fr] การออกเสียง : une loi belge 0 โหวต
04/11/2019 statu quo [fr] การออกเสียง : statu quo 0 โหวต
04/11/2019 un havre de paix [fr] การออกเสียง : un havre de paix 0 โหวต
03/11/2019 équation aux dérivées partielles [fr] การออกเสียง : équation aux dérivées partielles 0 โหวต
03/11/2019 forcent [fr] การออกเสียง : forcent 0 โหวต
03/11/2019 faire du tourisme dans le passé [fr] การออกเสียง : faire du tourisme dans le passé 0 โหวต
03/11/2019 les coordonnées bancaires [fr] การออกเสียง : les coordonnées bancaires 0 โหวต
03/11/2019 chanson à répondre [fr] การออกเสียง : chanson à répondre 0 โหวต
03/11/2019 porte à va-et-vient [fr] การออกเสียง : porte à va-et-vient 0 โหวต
03/11/2019 sur le même pied [fr] การออกเสียง : sur le même pied 0 โหวต
02/11/2019 un périple [fr] การออกเสียง : un périple 0 โหวต
02/11/2019 une canine [fr] การออกเสียง : une canine 0 โหวต
02/11/2019 une péniche [fr] การออกเสียง : une péniche 0 โหวต
02/11/2019 un anxiolytique [fr] การออกเสียง : un anxiolytique 0 โหวต
02/11/2019 une maroquinerie [fr] การออกเสียง : une maroquinerie 0 โหวต
02/11/2019 une dédicace [fr] การออกเสียง : une dédicace 0 โหวต
02/11/2019 une entrée fracassante [fr] การออกเสียง : une entrée fracassante 0 โหวต
02/11/2019 un salaire mirobolant [fr] การออกเสียง : un salaire mirobolant 0 โหวต
02/11/2019 les notes en bas de page [fr] การออกเสียง : les notes en bas de page 0 โหวต
02/11/2019 une personne âgée [fr] การออกเสียง : une personne âgée 0 โหวต
02/11/2019 le XXème siècle [fr] การออกเสียง : le XXème siècle 0 โหวต
02/11/2019 un nouveau départ [fr] การออกเสียง : un nouveau départ 0 โหวต
02/11/2019 les insectes volants [fr] การออกเสียง : les insectes volants 0 โหวต
02/11/2019 les petites bêtes [fr] การออกเสียง : les petites bêtes 0 โหวต
02/11/2019 un tic nerveux [fr] การออกเสียง : un tic nerveux 0 โหวต
02/11/2019 une activité ancienne [fr] การออกเสียง : une activité ancienne 0 โหวต