ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/04/2017 elles devront [fr] elles devront การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 elles devraient [fr] elles devraient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 elles devaient [fr] elles devaient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 elles avaient dû [fr] elles avaient dû การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 elles auront dû [fr] elles auront dû การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 elle doit [fr] elle doit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 elle devrait [fr] elle devrait การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 elle avait dû [fr] elle avait dû การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 Ponyo sur la falaise [fr] Ponyo sur la falaise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 Jean Lassalle [fr] Jean Lassalle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 François Asselineau [fr] François Asselineau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 Chavent [fr] Chavent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 Pelée [fr] Pelée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 Jacques Cheminade [fr] Jacques Cheminade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 Charles Dumas [fr] Charles Dumas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 l’usage est indécis [fr] l’usage est indécis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 faire une révolution [fr] faire une révolution การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 huit mois avant [fr] huit mois avant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 quelques mois avant [fr] quelques mois avant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 bande-annonce dantesque [fr] bande-annonce dantesque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 faire des gueuletons [fr] faire des gueuletons การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/04/2017 prêter main-forte [fr] prêter main-forte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 Quillot [fr] Quillot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 quelle cuisson? [fr] quelle cuisson? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 pour elle [fr] pour elle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 comme elle [fr] comme elle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 Cessette [fr] Cessette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 portion [fr] portion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 l'art pompier [fr] l'art pompier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2017 l'art académique [fr] l'art académique การออกเสียง 0คะแนนโหวต