ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/01/2018 cocou [fr] การออกเสียงคำว่า cocou คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 chevalier d'Eon [fr] การออกเสียงคำว่า chevalier d'Eon คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Lépaulle [fr] การออกเสียงคำว่า Lépaulle คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Philomèle [fr] การออกเสียงคำว่า Philomèle คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Bordeleau [fr] การออกเสียงคำว่า Bordeleau คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 filme [fr] การออกเสียงคำว่า filme คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Ponchet [fr] การออกเสียงคำว่า Ponchet คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Bourcy [fr] การออกเสียงคำว่า Bourcy คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Château de Fougères [fr] การออกเสียงคำว่า Château de Fougères คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 ilinx [fr] การออกเสียงคำว่า ilinx คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Chazelet [fr] การออกเสียงคำว่า Chazelet คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 96/100e [fr] การออกเสียงคำว่า 96/100e คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 au balancier [fr] การออกเสียงคำว่า au balancier คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 carreau des mines [fr] การออกเสียงคำว่า carreau des mines คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Kering [fr] การออกเสียงคำว่า Kering คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 disque en jeu [fr] การออกเสียงคำว่า disque en jeu คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Laurent Duvernay-Tardif [fr] การออกเสียงคำว่า Laurent Duvernay-Tardif คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Issam Chebake [fr] การออกเสียงคำว่า Issam Chebake คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Didier Dinart [fr] การออกเสียงคำว่า Didier Dinart คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Vincent Gérard [fr] การออกเสียงคำว่า Vincent Gérard คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Dika Mem [fr] การออกเสียงคำว่า Dika Mem คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Nedim Remili [fr] การออกเสียงคำว่า Nedim Remili คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Cyril Dumoulin [fr] การออกเสียงคำว่า Cyril Dumoulin คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Guillaume Gille [fr] การออกเสียงคำว่า Guillaume Gille คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Michaël Guigou [fr] การออกเสียงคำว่า Michaël Guigou คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Luc Abalo [fr] การออกเสียงคำว่า Luc Abalo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Kentin Mahé [fr] การออกเสียงคำว่า Kentin Mahé คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Nikola Karabatic [fr] การออกเสียงคำว่า Nikola Karabatic คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Nicolas Tournat [fr] การออกเสียงคำว่า Nicolas Tournat คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2018 Valentin Porte [fr] การออกเสียงคำว่า Valentin Porte คะแนนโหวต 0 คะแนน