ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/12/2011 Gabriella Cilmi [en] การออกเสียง : Gabriella Cilmi 0 โหวต
04/12/2011 tapentadol [en] การออกเสียง : tapentadol 0 โหวต
04/12/2011 chalcography [en] การออกเสียง : chalcography 0 โหวต
22/09/2011 hypersensitivity [en] การออกเสียง : hypersensitivity 0 โหวต
31/03/2011 prevaricate [en] การออกเสียง : prevaricate 0 โหวต
31/03/2011 pulchritudinous [en] การออกเสียง : pulchritudinous 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/03/2011 Florentine [en] การออกเสียง : Florentine -1 โหวต
31/03/2011 metallurgy [en] การออกเสียง : metallurgy 0 โหวต
27/03/2011 turbine [en] การออกเสียง : turbine 5 โหวต
27/03/2011 Ricky Sbragia [en] การออกเสียง : Ricky Sbragia 0 โหวต
27/03/2011 Kilduff [en] การออกเสียง : Kilduff 0 โหวต
21/03/2011 Carrauntoohil [en] การออกเสียง : Carrauntoohil 0 โหวต
21/03/2011 ecliptic [en] การออกเสียง : ecliptic 0 โหวต
21/03/2011 relocation [en] การออกเสียง : relocation 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2010 ethyne [en] การออกเสียง : ethyne 0 โหวต
28/10/2010 granulometric [en] การออกเสียง : granulometric 0 โหวต
16/10/2010 Youghal [en] การออกเสียง : Youghal 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/10/2010 connemara [en] การออกเสียง : connemara 0 โหวต
13/10/2010 longhaul [en] การออกเสียง : longhaul 0 โหวต
13/10/2010 Pantene [en] การออกเสียง : Pantene 1 โหวต
06/10/2010 conspicuity [en] การออกเสียง : conspicuity 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2010 Cork [en] การออกเสียง : Cork 1 โหวต
06/10/2010 different [en] การออกเสียง : different 2 โหวต
06/10/2010 signing [en] การออกเสียง : signing 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/10/2010 anthropology [en] การออกเสียง : anthropology 0 โหวต