ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/12/2011 Gabriella Cilmi [en] การออกเสียงคำว่า Gabriella Cilmi คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2011 tapentadol [en] การออกเสียงคำว่า tapentadol คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2011 chalcography [en] การออกเสียงคำว่า chalcography คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2011 hypersensitivity [en] การออกเสียงคำว่า hypersensitivity คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 prevaricate [en] การออกเสียงคำว่า prevaricate คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 pulchritudinous [en] การออกเสียงคำว่า pulchritudinous คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/03/2011 Florentine [en] การออกเสียงคำว่า Florentine คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/03/2011 metallurgy [en] การออกเสียงคำว่า metallurgy คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2011 turbine [en] การออกเสียงคำว่า turbine คะแนนโหวต 4 คะแนน
27/03/2011 Ricky Sbragia [en] การออกเสียงคำว่า Ricky Sbragia คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2011 Kilduff [en] การออกเสียงคำว่า Kilduff คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 Carrauntoohil [en] การออกเสียงคำว่า Carrauntoohil คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 ecliptic [en] การออกเสียงคำว่า ecliptic คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 relocation [en] การออกเสียงคำว่า relocation คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 ethyne [en] การออกเสียงคำว่า ethyne คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 granulometric [en] การออกเสียงคำว่า granulometric คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2010 Youghal [en] การออกเสียงคำว่า Youghal คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/10/2010 connemara [en] การออกเสียงคำว่า connemara คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2010 longhaul [en] การออกเสียงคำว่า longhaul คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2010 Pantene [en] การออกเสียงคำว่า Pantene คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/10/2010 conspicuity [en] การออกเสียงคำว่า conspicuity คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2010 Cork [en] การออกเสียงคำว่า Cork คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/10/2010 different [en] การออกเสียงคำว่า different คะแนนโหวต 2 คะแนน
06/10/2010 signing [en] การออกเสียงคำว่า signing คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/10/2010 anthropology [en] การออกเสียงคำว่า anthropology คะแนนโหวต 0 คะแนน