ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/06/2012 mysterii [la] การออกเสียง : mysterii 0 โหวต
24/06/2012 yökerho [fi] การออกเสียง : yökerho 0 โหวต
24/06/2012 etenkin [fi] การออกเสียง : etenkin 0 โหวต
24/06/2012 ujostella [fi] การออกเสียง : ujostella 0 โหวต
24/06/2012 ταύτῃ [grc] การออกเสียง : ταύτῃ 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/06/2012 kohotahti [fi] การออกเสียง : kohotahti 0 โหวต
21/06/2012 arma virumque cano [la] การออกเสียง : arma virumque cano 0 โหวต
21/06/2012 quas [la] การออกเสียง : quas 0 โหวต
21/06/2012 absoluuttinen sävelkorva [fi] การออกเสียง : absoluuttinen sävelkorva 0 โหวต
21/06/2012 sivusävel [fi] การออกเสียง : sivusävel 0 โหวต
21/06/2012 ἄνθεμον [grc] การออกเสียง : ἄνθεμον 0 โหวต
21/06/2012 ὑγρός [grc] การออกเสียง : ὑγρός 0 โหวต
21/06/2012 nauris [fi] การออกเสียง : nauris 0 โหวต
21/06/2012 vastapäinen [fi] การออกเสียง : vastapäinen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด