ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/10/2012 betabloqueante [es] การออกเสียง : betabloqueante 0 โหวต
29/10/2012 antiniebla [es] การออกเสียง : antiniebla 0 โหวต
29/10/2012 Samotracia [es] การออกเสียง : Samotracia 0 โหวต
29/10/2012 psicomotriz [es] การออกเสียง : psicomotriz 0 โหวต
29/10/2012 feminidad [es] การออกเสียง : feminidad 0 โหวต
29/10/2012 Nefertiti [es] การออกเสียง : Nefertiti 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2012 Tatiana Cabral [es] การออกเสียง : Tatiana Cabral 0 โหวต
29/10/2012 grosso modo [es] การออกเสียง : grosso modo 0 โหวต
29/10/2012 chanfaina [es] การออกเสียง : chanfaina 0 โหวต
29/10/2012 referencial [es] การออกเสียง : referencial 0 โหวต
29/10/2012 femineidad [es] การออกเสียง : femineidad 0 โหวต
29/10/2012 adocenada [es] การออกเสียง : adocenada 0 โหวต
29/10/2012 protoceltas [es] การออกเสียง : protoceltas 0 โหวต
29/10/2012 Transantártico [es] การออกเสียง : Transantártico 0 โหวต
29/10/2012 carpanel [es] การออกเสียง : carpanel 0 โหวต
29/10/2012 proverbiales [es] การออกเสียง : proverbiales 0 โหวต
20/10/2012 paracéltica [es] การออกเสียง : paracéltica 0 โหวต
20/10/2012 deformado [es] การออกเสียง : deformado 0 โหวต
20/10/2012 Tarsis [es] การออกเสียง : Tarsis 0 โหวต
20/10/2012 tirrenos [es] การออกเสียง : tirrenos 0 โหวต
20/10/2012 adocenando [es] การออกเสียง : adocenando 0 โหวต
20/10/2012 Puerto Madero [es] การออกเสียง : Puerto Madero 0 โหวต
20/10/2012 reconsiderar [es] การออกเสียง : reconsiderar 0 โหวต
20/10/2012 dormido [es] การออกเสียง : dormido 0 โหวต
20/10/2012 ola [es] การออกเสียง : ola 2 โหวต
20/10/2012 hola [es] การออกเสียง : hola 1 โหวต
20/10/2012 fondo [es] การออกเสียง : fondo 1 โหวต
20/10/2012 cuando [es] การออกเสียง : cuando 0 โหวต
20/10/2012 ayuda [es] การออกเสียง : ayuda 0 โหวต
20/10/2012 ayúdame [es] การออกเสียง : ayúdame 0 โหวต