ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/11/2012 posee [es] การออกเสียง : posee 0 โหวต
24/11/2012 2013 [es] การออกเสียง : 2013 1 โหวต
24/11/2012 Demócrito [es] การออกเสียง : Demócrito 0 โหวต
24/11/2012 Trasnochador [es] การออกเสียง : Trasnochador 0 โหวต
24/11/2012 trifásico [es] การออกเสียง : trifásico 0 โหวต
24/11/2012 Psicosíntesis [es] การออกเสียง : Psicosíntesis 0 โหวต
24/11/2012 Teosofía [es] การออกเสียง : Teosofía 0 โหวต
24/11/2012 Tales de Mileto [es] การออกเสียง : Tales de Mileto 0 โหวต
24/11/2012 conflagración [es] การออกเสียง : conflagración 0 โหวต
24/11/2012 estornija [es] การออกเสียง : estornija 0 โหวต
24/11/2012 Lebrija [es] การออกเสียง : Lebrija 0 โหวต
24/11/2012 Lebrijano [es] การออกเสียง : Lebrijano 0 โหวต
24/11/2012 Profanaciones [es] การออกเสียง : Profanaciones 0 โหวต
24/11/2012 Parménides [es] การออกเสียง : Parménides 0 โหวต
24/11/2012 metempsicosis [es] การออกเสียง : metempsicosis 0 โหวต
24/11/2012 metempsícosis [es] การออกเสียง : metempsícosis 0 โหวต
24/11/2012 Empédocles [es] การออกเสียง : Empédocles 0 โหวต
24/11/2012 Plotino [es] การออกเสียง : Plotino 0 โหวต
24/11/2012 mamando [es] การออกเสียง : mamando 0 โหวต
24/11/2012 Patrística [es] การออกเสียง : Patrística 0 โหวต
24/11/2012 Perlesía [es] การออกเสียง : Perlesía 0 โหวต
24/11/2012 Psicoanalítico [es] การออกเสียง : Psicoanalítico 0 โหวต
24/11/2012 Emperifollarse [es] การออกเสียง : Emperifollarse 0 โหวต
29/10/2012 Fenomenología [es] การออกเสียง : Fenomenología 0 โหวต
29/10/2012 pitagórico [es] การออกเสียง : pitagórico 0 โหวต
29/10/2012 sacar de quicio [es] การออกเสียง : sacar de quicio 0 โหวต
29/10/2012 gorgojo [es] การออกเสียง : gorgojo 0 โหวต
29/10/2012 transpersonal [es] การออกเสียง : transpersonal 0 โหวต
29/10/2012 betabloqueante [es] การออกเสียง : betabloqueante 0 โหวต
29/10/2012 antiniebla [es] การออกเสียง : antiniebla 0 โหวต