ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/12/2012 defiende [es] การออกเสียง : defiende 0 โหวต
30/12/2012 kilogramos [es] การออกเสียง : kilogramos 0 โหวต
25/11/2012 almeja [es] การออกเสียง : almeja 3 โหวต
25/11/2012 tobogán acuático [es] การออกเสียง : tobogán acuático 0 โหวต
25/11/2012 parque acuático [es] การออกเสียง : parque acuático 0 โหวต
25/11/2012 esquí acuático [es] การออกเสียง : esquí acuático 0 โหวต
25/11/2012 acuática [es] การออกเสียง : acuática 0 โหวต
25/11/2012 acuático [es] การออกเสียง : acuático 0 โหวต
25/11/2012 ramos [es] การออกเสียง : ramos 0 โหวต
25/11/2012 lobos marinos [es] การออกเสียง : lobos marinos 0 โหวต
25/11/2012 arrecifes de coral [es] การออกเสียง : arrecifes de coral 0 โหวต
25/11/2012 destruyendo [es] การออกเสียง : destruyendo 0 โหวต
25/11/2012 pesada [es] การออกเสียง : pesada 0 โหวต
25/11/2012 carnívora [es] การออกเสียง : carnívora 0 โหวต
25/11/2012 filtrar [es] การออกเสียง : filtrar 0 โหวต
25/11/2012 hábitat [es] การออกเสียง : hábitat 0 โหวต
25/11/2012 flamenco [es] การออกเสียง : flamenco 0 โหวต
25/11/2012 guacamayo [es] การออกเสียง : guacamayo 0 โหวต
25/11/2012 tromba [es] การออกเสียง : tromba 0 โหวต
25/11/2012 patrón [es] การออกเสียง : patrón 2 โหวต
25/11/2012 trompa [es] การออกเสียง : trompa 0 โหวต
25/11/2012 palmípeda [es] การออกเสียง : palmípeda 0 โหวต
25/11/2012 fijo [es] การออกเสียง : fijo 2 โหวต
25/11/2012 colibrí [es] การออกเสียง : colibrí 0 โหวต
25/11/2012 néctar [es] การออกเสียง : néctar 0 โหวต
25/11/2012 encorvado [es] การออกเสียง : encorvado 0 โหวต
25/11/2012 definitiva [es] การออกเสียง : definitiva 0 โหวต
25/11/2012 instalan [es] การออกเสียง : instalan 0 โหวต
25/11/2012 extinguirse [es] การออกเสียง : extinguirse 0 โหวต
25/11/2012 Oftalmología [es] การออกเสียง : Oftalmología 1 โหวต