ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/08/2012 tomar [es] การออกเสียง : tomar 0 โหวต
30/08/2012 beber [es] การออกเสียง : beber -1 โหวต
30/08/2012 vivir [es] การออกเสียง : vivir -1 โหวต
30/08/2012 morar [es] การออกเสียง : morar 0 โหวต
30/08/2012 habitar [es] การออกเสียง : habitar 0 โหวต
30/08/2012 vencer [es] การออกเสียง : vencer 1 โหวต
30/08/2012 derribar [es] การออกเสียง : derribar 0 โหวต
30/08/2012 crecer [es] การออกเสียง : crecer -1 โหวต
30/08/2012 hoy [es] การออกเสียง : hoy 0 โหวต
30/08/2012 el día de hoy [es] การออกเสียง : el día de hoy 0 โหวต
30/08/2012 dudar [es] การออกเสียง : dudar 1 โหวต
30/08/2012 enseñar [es] การออกเสียง : enseñar 0 โหวต
30/08/2012 instruir [es] การออกเสียง : instruir 0 โหวต
18/08/2012 balanza [es] การออกเสียง : balanza -1 โหวต
04/08/2012 crear [es] การออกเสียง : crear 1 โหวต
03/07/2012 creer [es] การออกเสียง : creer 0 โหวต
03/07/2012 mover [es] การออกเสียง : mover 1 โหวต
03/07/2012 mudarse [es] การออกเสียง : mudarse 0 โหวต
03/07/2012 serpiente [es] การออกเสียง : serpiente 0 โหวต
03/07/2012 insecto [es] การออกเสียง : insecto 0 โหวต
03/07/2012 hambre [es] การออกเสียง : hambre 0 โหวต
03/07/2012 sed [es] การออกเสียง : sed 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/07/2012 ángel [es] การออกเสียง : ángel -1 โหวต
03/07/2012 plantar [es] การออกเสียง : plantar 0 โหวต
03/07/2012 florecer [es] การออกเสียง : florecer 0 โหวต
11/06/2012 alentar [es] การออกเสียง : alentar 0 โหวต
11/06/2012 aire [es] การออกเสียง : aire 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2012 neta [es] การออกเสียง : neta 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2012 Roberto [es] การออกเสียง : Roberto 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2012 toalla [es] การออกเสียง : toalla 0 โหวต