ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/09/2012 sábanas [es] การออกเสียง : sábanas 0 โหวต
08/09/2012 interesante [es] การออกเสียง : interesante 2 โหวต
08/09/2012 violar [es] การออกเสียง : violar 0 โหวต
08/09/2012 presentar [es] การออกเสียง : presentar 1 โหวต
08/09/2012 regalar [es] การออกเสียง : regalar 1 โหวต
08/09/2012 oculto [es] การออกเสียง : oculto 0 โหวต
08/09/2012 magia [es] การออกเสียง : magia 0 โหวต
02/09/2012 alabar [es] การออกเสียง : alabar 0 โหวต
30/08/2012 adorar [es] การออกเสียง : adorar 0 โหวต
30/08/2012 arrodillarse [es] การออกเสียง : arrodillarse 1 โหวต
30/08/2012 postrarse [es] การออกเสียง : postrarse 0 โหวต
30/08/2012 tener [es] การออกเสียง : tener 0 โหวต
30/08/2012 mujer [es] การออกเสียง : mujer 0 โหวต
30/08/2012 hombre [es] การออกเสียง : hombre 1 โหวต
30/08/2012 ventana [es] การออกเสียง : ventana 0 โหวต
30/08/2012 pescador [es] การออกเสียง : pescador 0 โหวต
30/08/2012 Ciudad Juárez [es] การออกเสียง : Ciudad Juárez 0 โหวต
30/08/2012 DF [es] การออกเสียง : DF 0 โหวต
30/08/2012 distrito federal [es] การออกเสียง : distrito federal 0 โหวต
30/08/2012 susurrar [es] การออกเสียง : susurrar 2 โหวต
30/08/2012 tocar [es] การออกเสียง : tocar 2 โหวต
30/08/2012 acordarse [es] การออกเสียง : acordarse -1 โหวต
30/08/2012 recordar [es] การออกเสียง : recordar 1 โหวต
30/08/2012 novena [es] การออกเสียง : novena 2 โหวต
30/08/2012 octava [es] การออกเสียง : octava 0 โหวต
30/08/2012 sexta [es] การออกเสียง : sexta 1 โหวต
30/08/2012 cuarta [es] การออกเสียง : cuarta 0 โหวต
30/08/2012 tercera [es] การออกเสียง : tercera 1 โหวต
30/08/2012 segunda [es] การออกเสียง : segunda 1 โหวต
30/08/2012 noveno [es] การออกเสียง : noveno 0 โหวต