ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/10/2012 colmatar [es] การออกเสียง : colmatar 0 โหวต
20/10/2012 adiós [es] การออกเสียง : adiós 0 โหวต
20/10/2012 luchar [es] การออกเสียง : luchar 0 โหวต
20/10/2012 buscar [es] การออกเสียง : buscar 1 โหวต
20/10/2012 saludar [es] การออกเสียง : saludar 0 โหวต
20/10/2012 gemir [es] การออกเสียง : gemir 0 โหวต
20/10/2012 correr [es] การออกเสียง : correr 0 โหวต
20/10/2012 comer [es] การออกเสียง : comer 1 โหวต
20/10/2012 platicar [es] การออกเสียง : platicar 0 โหวต
20/10/2012 ladrar [es] การออกเสียง : ladrar 0 โหวต
20/10/2012 pulgada [es] การออกเสียง : pulgada 3 โหวต
20/10/2012 chavo [es] การออกเสียง : chavo 0 โหวต
20/10/2012 saber [es] การออกเสียง : saber 0 โหวต
20/10/2012 oye [es] การออกเสียง : oye 0 โหวต
20/10/2012 ojalá [es] การออกเสียง : ojalá 0 โหวต
20/10/2012 arriba [es] การออกเสียง : arriba 0 โหวต
20/10/2012 historia [es] การออกเสียง : historia 0 โหวต
20/10/2012 por qué [es] การออกเสียง : por qué 0 โหวต
20/10/2012 por cierto [es] การออกเสียง : por cierto 1 โหวต
20/10/2012 jamás [es] การออกเสียง : jamás 1 โหวต
20/10/2012 haces [es] การออกเสียง : haces 2 โหวต
20/10/2012 Aguascalientes [es] การออกเสียง : Aguascalientes 0 โหวต
20/10/2012 suspirar [es] การออกเสียง : suspirar 0 โหวต
20/10/2012 fantasma [es] การออกเสียง : fantasma 0 โหวต
20/10/2012 plática [es] การออกเสียง : plática 0 โหวต
20/10/2012 ¡Muy bien! [es] การออกเสียง : ¡Muy bien! 0 โหวต
20/10/2012 ya que [es] การออกเสียง : ya que 0 โหวต
20/10/2012 subir [es] การออกเสียง : subir 0 โหวต
20/10/2012 engendrar [es] การออกเสียง : engendrar 0 โหวต
20/10/2012 unir [es] การออกเสียง : unir 2 โหวต