ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/05/2017 enésima [es] การออกเสียงคำว่า enésima คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2017 enésimo [es] การออกเสียงคำว่า enésimo คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2017 videofrecuencia [es] การออกเสียงคำว่า videofrecuencia คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2017 vicepresidencia [es] การออกเสียงคำว่า vicepresidencia คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2017 entrecana [es] การออกเสียงคำว่า entrecana คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2017 melancólicamente [es] การออกเสียงคำว่า melancólicamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2017 pregustar [es] การออกเสียงคำว่า pregustar คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2016 pupo [es] การออกเสียงคำว่า pupo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2015 sonorizar [es] การออกเสียงคำว่า sonorizar คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/01/2015 bivalente [es] การออกเสียงคำว่า bivalente คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2015 caprina [es] การออกเสียงคำว่า caprina คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2015 feliz [es] การออกเสียงคำว่า feliz คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/01/2015 sos feliz [es] การออกเสียงคำว่า sos feliz คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2015 sos [es] การออกเสียงคำว่า sos คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2015 Chichiguay [es] การออกเสียงคำว่า Chichiguay คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2015 dinerito [es] การออกเสียงคำว่า dinerito คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/04/2014 finita [es] การออกเสียงคำว่า finita คะแนนโหวต 2 คะแนน
25/04/2014 finito [es] การออกเสียงคำว่า finito คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/04/2014 difícil [es] การออกเสียงคำว่า difícil คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/04/2014 bíblica [es] การออกเสียงคำว่า bíblica คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/04/2014 bíblico [es] การออกเสียงคำว่า bíblico คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2014 italiana [es] การออกเสียงคำว่า italiana คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2014 italiano [es] การออกเสียงคำว่า italiano คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2014 tímida [es] การออกเสียงคำว่า tímida คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2014 tímido [es] การออกเสียงคำว่า tímido คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2014 hipopótamo [es] การออกเสียงคำว่า hipopótamo คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2014 Sede [es] การออกเสียงคำว่า Sede คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2014 Santa Sede [es] การออกเสียงคำว่า Santa Sede คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2014 Ente [es] การออกเสียงคำว่า Ente คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2014 lente [es] การออกเสียงคำว่า lente คะแนนโหวต 0 คะแนน