ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/05/2017 enésima [es] enésima การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2017 enésimo [es] enésimo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2017 videofrecuencia [es] videofrecuencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2017 vicepresidencia [es] vicepresidencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2017 entrecana [es] entrecana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2017 melancólicamente [es] melancólicamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2017 pregustar [es] pregustar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2016 pupo [es] pupo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/02/2015 sonorizar [es] sonorizar การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/01/2015 bivalente [es] bivalente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2015 caprina [es] caprina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2015 feliz [es] feliz การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/01/2015 sos feliz [es] sos feliz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2015 sos [es] sos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2015 Chichiguay [es] Chichiguay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2015 dinerito [es] dinerito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2014 finita [es] finita การออกเสียง 2คะแนนโหวต
25/04/2014 finito [es] finito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2014 difícil [es] difícil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2014 bíblica [es] bíblica การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/04/2014 bíblico [es] bíblico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 italiana [es] italiana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 italiano [es] italiano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 tímida [es] tímida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 tímido [es] tímido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 hipopótamo [es] hipopótamo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2014 Sede [es] Sede การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 Santa Sede [es] Santa Sede การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 Ente [es] Ente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 lente [es] lente การออกเสียง 0คะแนนโหวต