ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/08/2012 a tus pies [es] การออกเสียงคำว่า a tus pies คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2012 peste negra [es] การออกเสียงคำว่า peste negra คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2012 pasteurizar [es] การออกเสียงคำว่า pasteurizar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2012 leche pasteurizada [es] การออกเสียงคำว่า leche pasteurizada คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2012 Itzel [es] การออกเสียงคำว่า Itzel คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2012 parar los pies [es] การออกเสียงคำว่า parar los pies คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2012 boticario [es] การออกเสียงคำว่า boticario คะแนนโหวต 0 คะแนน