ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/02/2010 GMAC [en] GMAC การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2010 Gehaltserhöhung [de] Gehaltserhöhung การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/01/2010 reisekostenbericht [de] reisekostenbericht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2010 getürkt [de] getürkt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2010 chillen [de] chillen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2010 achtundzwanzig [de] achtundzwanzig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2010 Arbeitskollegen [de] Arbeitskollegen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2010 sechsundzwanzig [de] sechsundzwanzig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2010 vierundzwanzig [de] vierundzwanzig การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/01/2010 siebenundzwanzig [de] siebenundzwanzig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2009 abgebaut [de] abgebaut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2009 jahrelang [de] jahrelang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2009 gewünschten [de] gewünschten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2009 abgegeben [de] abgegeben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2009 befand [de] befand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2009 Scheitern [de] Scheitern การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/02/2009 premier [de] premier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2009 lässt [de] lässt การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/02/2009 Lasten [de] Lasten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2009 Verletzung [de] Verletzung การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/02/2009 örtlichen [de] örtlichen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2009 erwarteten [de] erwarteten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2009 romantisch [de] romantisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2009 Steuerzahler [de] Steuerzahler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2009 eingetragen [de] eingetragen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2009 verbundenen [de] verbundenen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2009 beweist [de] beweist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2009 geduld [de] geduld การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/02/2009 Baustelle [de] Baustelle การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/02/2009 anstatt [de] anstatt การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด