ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/02/2010 GMAC [en] การออกเสียงคำว่า GMAC คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 Gehaltserhöhung [de] การออกเสียงคำว่า Gehaltserhöhung คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 reisekostenbericht [de] การออกเสียงคำว่า reisekostenbericht คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 getürkt [de] การออกเสียงคำว่า getürkt คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 chillen [de] การออกเสียงคำว่า chillen คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 achtundzwanzig [de] การออกเสียงคำว่า achtundzwanzig คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 Arbeitskollegen [de] การออกเสียงคำว่า Arbeitskollegen คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 sechsundzwanzig [de] การออกเสียงคำว่า sechsundzwanzig คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 vierundzwanzig [de] การออกเสียงคำว่า vierundzwanzig คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 siebenundzwanzig [de] การออกเสียงคำว่า siebenundzwanzig คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2009 abgebaut [de] การออกเสียงคำว่า abgebaut คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2009 jahrelang [de] การออกเสียงคำว่า jahrelang คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2009 gewünschten [de] การออกเสียงคำว่า gewünschten คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2009 abgegeben [de] การออกเสียงคำว่า abgegeben คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2009 befand [de] การออกเสียงคำว่า befand คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2009 Scheitern [de] การออกเสียงคำว่า Scheitern คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2009 premier [de] การออกเสียงคำว่า premier คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2009 lässt [de] การออกเสียงคำว่า lässt คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2009 Lasten [de] การออกเสียงคำว่า Lasten คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2009 Verletzung [de] การออกเสียงคำว่า Verletzung คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2009 örtlichen [de] การออกเสียงคำว่า örtlichen คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2009 erwarteten [de] การออกเสียงคำว่า erwarteten คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2009 romantisch [de] การออกเสียงคำว่า romantisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/02/2009 Steuerzahler [de] การออกเสียงคำว่า Steuerzahler คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/02/2009 eingetragen [de] การออกเสียงคำว่า eingetragen คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/02/2009 verbundenen [de] การออกเสียงคำว่า verbundenen คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/02/2009 beweist [de] การออกเสียงคำว่า beweist คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/02/2009 geduld [de] การออกเสียงคำว่า geduld คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/02/2009 Baustelle [de] การออกเสียงคำว่า Baustelle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/02/2009 anstatt [de] การออกเสียงคำว่า anstatt คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด