ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/07/2008 puta [ca] การออกเสียง : puta โดย multi22
30/07/2008 samaler [ca] การออกเสียง : samaler 0 โหวต