ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
30/07/2008
การออกเสียง : Borja
Borja [ca] 0 โหวต
30/07/2008
การออกเสียง : samaler
samaler [ca] 0 โหวต
30/07/2008
การออกเสียง : vas
vas [ca] 0 โหวต