ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/07/2008 Borja [ca] การออกเสียงคำว่า Borja คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 samaler [ca] การออกเสียงคำว่า samaler คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 vas [ca] การออกเสียงคำว่า vas คะแนนโหวต 0 คะแนน