ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/07/2008 Borja [ca]
การออกเสียง : Borja
0 โหวต
30/07/2008 samaler [ca]
การออกเสียง : samaler
0 โหวต
30/07/2008 vas [ca]
การออกเสียง : vas
0 โหวต