ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/07/2008 Borja [ca] การออกเสียง : Borja 0 โหวต
30/07/2008 samaler [ca] การออกเสียง : samaler 0 โหวต
30/07/2008 vas [ca] การออกเสียง : vas 0 โหวต