ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/07/2008 Borja [ca] Borja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 samaler [ca] samaler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 vas [ca] vas การออกเสียง 0คะแนนโหวต