ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/09/2011 Гро-Морн [ru] การออกเสียง : Гро-Морн 0 โหวต
28/09/2011 Гуавьяре [ru] การออกเสียง : Гуавьяре 0 โหวต
28/09/2011 Гуанчжоу [ru] การออกเสียง : Гуанчжоу -1 โหวต
28/09/2011 Гуаякиль [ru] การออกเสียง : Гуаякиль 0 โหวต
28/09/2011 Губкин [ru] การออกเสียง : Губкин 0 โหวต
28/09/2011 Гуджарат [ru] การออกเสียง : Гуджарат 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/09/2011 Гуджранвала [ru] การออกเสียง : Гуджранвала 0 โหวต
28/09/2011 Гуйчжоу [ru] การออกเสียง : Гуйчжоу 0 โหวต
28/09/2011 Гуйян [ru] การออกเสียง : Гуйян 0 โหวต
28/09/2011 Гулистан [ru] การออกเสียง : Гулистан 0 โหวต
28/09/2011 Гумистинский заповедник [ru] การออกเสียง : Гумистинский заповедник 0 โหวต
28/09/2011 Гуниб [ru] การออกเสียง : Гуниб 0 โหวต
28/09/2011 Гунт [ru] การออกเสียง : Гунт 0 โหวต
28/09/2011 Гунунг-Лёсер [ru] การออกเสียง : Гунунг-Лёсер 0 โหวต
28/09/2011 Гури [ru] การออกเสียง : Гури 0 โหวต
28/09/2011 Гурон [ru] การออกเสียง : Гурон 0 โหวต
28/09/2011 Гусиноозёрск [ru] การออกเสียง : Гусиноозёрск 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/09/2011 Гусиноозёрская котловина [ru] การออกเสียง : Гусиноозёрская котловина 0 โหวต
28/09/2011 Гыданский полуостров [ru] การออกเสียง : Гыданский полуостров 0 โหวต
28/09/2011 сулиться [ru] การออกเสียง : сулиться 0 โหวต
28/09/2011 Гюмри [ru] การออกเสียง : Гюмри 0 โหวต
28/09/2011 Гянджа [ru] การออกเสียง : Гянджа 0 โหวต
28/09/2011 сулёный [ru] การออกเสียง : сулёный 0 โหวต
28/09/2011 сулейка [ru] การออกเสียง : сулейка 0 โหวต
28/09/2011 сулемовый [ru] การออกเสียง : сулемовый 0 โหวต
28/09/2011 сулея [ru] การออกเสียง : сулея 0 โหวต
28/09/2011 сулица [ru] การออกเสียง : сулица 0 โหวต
28/09/2011 сулой [ru] การออกเสียง : сулой 0 โหวต
28/09/2011 султанка [ru] การออกเสียง : султанка 0 โหวต
28/09/2011 султански [ru] การออกเสียง : султански 0 โหวต