ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/09/2011 Гиндукуш [ru] Гиндукуш การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гирин [ru] Гирин การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гирканский заповедник [ru] Гирканский заповедник การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гиссаро-Алай [ru] Гиссаро-Алай การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/09/2011 Гиссарская долина [ru] Гиссарская долина การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Главная Кордильера Анд [ru] Главная Кордильера Анд การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гобийский Тянь-Шань [ru] Гобийский Тянь-Шань การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Голанские высоты [ru] Голанские высоты การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Головнина вулкан [ru] Головнина вулкан การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Горный Бадахшан [ru] Горный Бадахшан การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Градец-Кралове [ru] Градец-Кралове การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гобийский Алтай [ru] Гобийский Алтай การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гифу [ru] Гифу การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Глейшер [ru] Глейшер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Глинт [ru] Глинт การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гленва [ru] Гленва การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Горки Ленинские [ru] Горки Ленинские การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гондэр [ru] Гондэр การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гояния [ru] Гояния การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гломма [ru] Гломма การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Готланд [ru] Готланд การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Горячинск [ru] Горячинск การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гранвиль [ru] Гранвиль การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Герат [ru] Герат การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Голая Пристань [ru] Голая Пристань การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Горно-Алтайск [ru] Горно-Алтайск การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гран-Парадизо [ru] Гран-Парадизо การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Голодная степь [ru] Голодная степь การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гран-Чако [ru] Гран-Чако การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2011 Гринсборо [ru] Гринсборо การออกเสียง 0คะแนนโหวต