ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/09/2011 Гиндукуш [ru] การออกเสียงคำว่า Гиндукуш คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гирин [ru] การออกเสียงคำว่า Гирин คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гирканский заповедник [ru] การออกเสียงคำว่า Гирканский заповедник คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гиссаро-Алай [ru] การออกเสียงคำว่า Гиссаро-Алай คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/09/2011 Гиссарская долина [ru] การออกเสียงคำว่า Гиссарская долина คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Главная Кордильера Анд [ru] การออกเสียงคำว่า Главная Кордильера Анд คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гобийский Тянь-Шань [ru] การออกเสียงคำว่า Гобийский Тянь-Шань คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Голанские высоты [ru] การออกเสียงคำว่า Голанские высоты คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Головнина вулкан [ru] การออกเสียงคำว่า Головнина вулкан คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Горный Бадахшан [ru] การออกเสียงคำว่า Горный Бадахшан คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Градец-Кралове [ru] การออกเสียงคำว่า Градец-Кралове คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гобийский Алтай [ru] การออกเสียงคำว่า Гобийский Алтай คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гифу [ru] การออกเสียงคำว่า Гифу คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Глейшер [ru] การออกเสียงคำว่า Глейшер คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Глинт [ru] การออกเสียงคำว่า Глинт คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гленва [ru] การออกเสียงคำว่า Гленва คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Горки Ленинские [ru] การออกเสียงคำว่า Горки Ленинские คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гондэр [ru] การออกเสียงคำว่า Гондэр คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гояния [ru] การออกเสียงคำว่า Гояния คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гломма [ru] การออกเสียงคำว่า Гломма คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Готланд [ru] การออกเสียงคำว่า Готланд คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Горячинск [ru] การออกเสียงคำว่า Горячинск คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гранвиль [ru] การออกเสียงคำว่า Гранвиль คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Герат [ru] การออกเสียงคำว่า Герат คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Голая Пристань [ru] การออกเสียงคำว่า Голая Пристань คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Горно-Алтайск [ru] การออกเสียงคำว่า Горно-Алтайск คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гран-Парадизо [ru] การออกเสียงคำว่า Гран-Парадизо คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Голодная степь [ru] การออกเสียงคำว่า Голодная степь คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гран-Чако [ru] การออกเสียงคำว่า Гран-Чако คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2011 Гринсборо [ru] การออกเสียงคำว่า Гринсборо คะแนนโหวต 0 คะแนน