ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/06/2011 caramel [en] การออกเสียงคำว่า caramel คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/06/2011 iron [en] การออกเสียงคำว่า iron คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 theater [en] การออกเสียงคำว่า theater คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/06/2011 route [en] การออกเสียงคำว่า route คะแนนโหวต -1 คะแนน
11/06/2011 roof [en] การออกเสียงคำว่า roof คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/06/2011 Portsmouth [en] การออกเสียงคำว่า Portsmouth คะแนนโหวต 2 คะแนน
09/06/2011 lovely [en] การออกเสียงคำว่า lovely คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2011 grief [en] การออกเสียงคำว่า grief คะแนนโหวต 0 คะแนน