ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/08/2011 chœur a cappella [fr] การออกเสียงคำว่า chœur a cappella คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2011 Libellud [fr] การออกเสียงคำว่า Libellud คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2011 communauté musulmane [fr] การออกเสียงคำว่า communauté musulmane คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2011 wanmi [fr] การออกเสียงคำว่า wanmi คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2011 owanki [fr] การออกเสียงคำว่า owanki คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/08/2011 Athos [fr] การออกเสียงคำว่า Athos คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/08/2011 Aramis [fr] การออกเสียงคำว่า Aramis คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/08/2011 Porthos [fr] การออกเสียงคำว่า Porthos คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/08/2011 Malzieu [fr] การออกเสียงคำว่า Malzieu คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2011 de Meuron [fr] การออกเสียงคำว่า de Meuron คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2011 deleuze [fr] การออกเสียงคำว่า deleuze คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/08/2011 deviendras [fr] การออกเสียงคำว่า deviendras คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2011 Cardinal Richelieu [fr] การออกเสียงคำว่า Cardinal Richelieu คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2011 v'la l'bon vent [fr] การออกเสียงคำว่า v'la l'bon vent คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2011 "Étienne de La Boétie" [fr] การออกเสียงคำว่า "Étienne de La Boétie" คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2011 Madame de Chevreuse [fr] การออกเสียงคำว่า Madame de Chevreuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2011 Madame Bonacieux [fr] การออกเสียงคำว่า Madame Bonacieux คะแนนโหวต 0 คะแนน