ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/08/2011 chœur a cappella [fr] chœur a cappella การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2011 Libellud [fr] Libellud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2011 communauté musulmane [fr] communauté musulmane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2011 wanmi [fr] wanmi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2011 owanki [fr] owanki การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/08/2011 Athos [fr] Athos การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/08/2011 Aramis [fr] Aramis การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/08/2011 Porthos [fr] Porthos การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/08/2011 Malzieu [fr] Malzieu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2011 de Meuron [fr] de Meuron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2011 deleuze [fr] deleuze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2011 deviendras [fr] deviendras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2011 Cardinal Richelieu [fr] Cardinal Richelieu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2011 v'la l'bon vent [fr] v'la l'bon vent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2011 "Étienne de La Boétie" [fr] "Étienne de La Boétie" การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2011 Madame de Chevreuse [fr] Madame de Chevreuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2011 Madame Bonacieux [fr] Madame Bonacieux การออกเสียง 0คะแนนโหวต