ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/11/2009 indlovu [zu] การออกเสียง : indlovu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 indaba [zu] การออกเสียง : indaba 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Wena unjani [zu] การออกเสียง : Wena unjani 0 โหวต
25/11/2009 Ngiyakuthanda [zu] การออกเสียง : Ngiyakuthanda 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 ililungelo [zu] การออกเสียง : ililungelo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 ililayisense lokushayela [zu] การออกเสียง : ililayisense lokushayela 0 โหวต
25/11/2009 Ngubuntu [zu] การออกเสียง : Ngubuntu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Umantu [zu] การออกเสียง : Umantu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Ngabantu [zu] การออกเสียง : Ngabantu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 ngiyabonga [zu] การออกเสียง : ngiyabonga 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 sawubona [zu] การออกเสียง : sawubona 3 โหวต