ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/11/2009 indlovu [zu] การออกเสียงคำว่า indlovu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 indaba [zu] การออกเสียงคำว่า indaba คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Wena unjani [zu] การออกเสียงคำว่า Wena unjani คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2009 Ngiyakuthanda [zu] การออกเสียงคำว่า Ngiyakuthanda คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 ililungelo [zu] การออกเสียงคำว่า ililungelo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 ililayisense lokushayela [zu] การออกเสียงคำว่า ililayisense lokushayela คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2009 Ngubuntu [zu] การออกเสียงคำว่า Ngubuntu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Umantu [zu] การออกเสียงคำว่า Umantu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Ngabantu [zu] การออกเสียงคำว่า Ngabantu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 ngiyabonga [zu] การออกเสียงคำว่า ngiyabonga คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 sawubona [zu] การออกเสียงคำว่า sawubona คะแนนโหวต 3 คะแนน