ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/11/2009 indlovu [zu] indlovu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 indaba [zu] indaba การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 Wena unjani [zu] Wena unjani การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2009 Ngiyakuthanda [zu] Ngiyakuthanda การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 ililungelo [zu] ililungelo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 ililayisense lokushayela [zu] ililayisense lokushayela การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2009 Ngubuntu [zu] Ngubuntu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 Umantu [zu] Umantu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 Ngabantu [zu] Ngabantu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 ngiyabonga [zu] ngiyabonga การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 sawubona [zu] sawubona การออกเสียง 3คะแนนโหวต