ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/11/2009 opa [af] opa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2009 Tshwane [af] Tshwane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2009 iqaqa [xh] iqaqa การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 iqhirha [xh] iqhirha การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 uqonqothwane [xh] uqonqothwane การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 uqhirha [xh] uqhirha การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 amanzi [xh] amanzi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2009 hayi [xh] hayi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 thabo mbeki [xh] thabo mbeki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2009 ncaca [xh] ncaca การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 amashumi amane anesixhenxe [xh] amashumi amane anesixhenxe การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 Ndiyakuthanda [xh] Ndiyakuthanda การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 Rolihlahla [xh] Rolihlahla การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 Qaqambile [xh] Qaqambile การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 Dinuzulu kaCetshwayo [zu] Dinuzulu kaCetshwayo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2009 iBhunu [zu] iBhunu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 amanzi [zu] amanzi การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 hamba kahle [zu] hamba kahle การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 yebo [zu] yebo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2009 sanibonani [zu] sanibonani การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 kunjani [zu] kunjani การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 iJalimane [zu] iJalimane การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 hluhluwe [zu] hluhluwe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2009 ikhilogramu [zu] ikhilogramu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 Ubuntu [zu] Ubuntu การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/11/2009 amashumi amane nesikhombisa [zu] amashumi amane nesikhombisa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 amashumi amabili [zu] amashumi amabili การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2009 indoda [zu] indoda การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 indodakazi [zu] indodakazi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 indodana [zu] indodana การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด