ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/11/2009 opa [af] การออกเสียงคำว่า opa คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2009 Tshwane [af] การออกเสียงคำว่า Tshwane คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2009 iqaqa [xh] การออกเสียงคำว่า iqaqa คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 iqhirha [xh] การออกเสียงคำว่า iqhirha คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 uqonqothwane [xh] การออกเสียงคำว่า uqonqothwane คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 uqhirha [xh] การออกเสียงคำว่า uqhirha คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 amanzi [xh] การออกเสียงคำว่า amanzi คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2009 hayi [xh] การออกเสียงคำว่า hayi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 thabo mbeki [xh] การออกเสียงคำว่า thabo mbeki คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2009 ncaca [xh] การออกเสียงคำว่า ncaca คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 amashumi amane anesixhenxe [xh] การออกเสียงคำว่า amashumi amane anesixhenxe คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Ndiyakuthanda [xh] การออกเสียงคำว่า Ndiyakuthanda คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Rolihlahla [xh] การออกเสียงคำว่า Rolihlahla คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Qaqambile [xh] การออกเสียงคำว่า Qaqambile คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Dinuzulu kaCetshwayo [zu] การออกเสียงคำว่า Dinuzulu kaCetshwayo คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2009 iBhunu [zu] การออกเสียงคำว่า iBhunu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 amanzi [zu] การออกเสียงคำว่า amanzi คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 hamba kahle [zu] การออกเสียงคำว่า hamba kahle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 yebo [zu] การออกเสียงคำว่า yebo คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2009 sanibonani [zu] การออกเสียงคำว่า sanibonani คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 kunjani [zu] การออกเสียงคำว่า kunjani คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 iJalimane [zu] การออกเสียงคำว่า iJalimane คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 hluhluwe [zu] การออกเสียงคำว่า hluhluwe คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2009 ikhilogramu [zu] การออกเสียงคำว่า ikhilogramu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Ubuntu [zu] การออกเสียงคำว่า Ubuntu คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/11/2009 amashumi amane nesikhombisa [zu] การออกเสียงคำว่า amashumi amane nesikhombisa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 amashumi amabili [zu] การออกเสียงคำว่า amashumi amabili คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2009 indoda [zu] การออกเสียงคำว่า indoda คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 indodakazi [zu] การออกเสียงคำว่า indodakazi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 indodana [zu] การออกเสียงคำว่า indodana คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด