ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
25/11/2009 iqaqa [xh] iqaqa การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 iqhirha [xh] iqhirha การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 uqonqothwane [xh] uqonqothwane การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 uqhirha [xh] uqhirha การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 yebo [zu] yebo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2009 sanibonani [zu] sanibonani การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด