ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
25/11/2009 iqaqa [xh] การออกเสียง : iqaqa 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 iqhirha [xh] การออกเสียง : iqhirha 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 uqonqothwane [xh] การออกเสียง : uqonqothwane 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 uqhirha [xh] การออกเสียง : uqhirha 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 yebo [zu] การออกเสียง : yebo 0 โหวต
25/11/2009 sanibonani [zu] การออกเสียง : sanibonani 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด