ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
25/11/2009 iqaqa [xh] การออกเสียงคำว่า iqaqa คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 iqhirha [xh] การออกเสียงคำว่า iqhirha คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 uqonqothwane [xh] การออกเสียงคำว่า uqonqothwane คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 uqhirha [xh] การออกเสียงคำว่า uqhirha คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 yebo [zu] การออกเสียงคำว่า yebo คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2009 sanibonani [zu] การออกเสียงคำว่า sanibonani คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด