ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/09/2018 chủ nhật [vi] การออกเสียง : chủ nhật 0 โหวต
19/09/2018 thứ bảy [vi] การออกเสียง : thứ bảy 0 โหวต
19/09/2018 thứ sáu [vi] การออกเสียง : thứ sáu 0 โหวต
19/09/2018 thứ năm [vi] การออกเสียง : thứ năm 0 โหวต
19/09/2018 thứ tư [vi] การออกเสียง : thứ tư 0 โหวต
19/09/2018 thứ ba [vi] การออกเสียง : thứ ba 0 โหวต
19/09/2018 thứ hai [vi] การออกเสียง : thứ hai 0 โหวต
19/09/2018 Xin cảm ơn [vi] การออกเสียง : Xin cảm ơn 0 โหวต
19/09/2018 tôi xin lỗi [vi] การออกเสียง : tôi xin lỗi 0 โหวต
19/09/2018 Cần Thơ [vi] การออกเสียง : Cần Thơ 0 โหวต
10/03/2015 quá bộ [vi] การออกเสียง : quá bộ 0 โหวต
10/03/2015 máy tưới [vi] การออกเสียง : máy tưới 0 โหวต
10/03/2015 tết nhất [vi] การออกเสียง : tết nhất 0 โหวต
10/03/2015 ngâm thơ [vi] การออกเสียง : ngâm thơ 0 โหวต
10/03/2015 sử quán [vi] การออกเสียง : sử quán 0 โหวต
10/03/2015 quan báo [vi] การออกเสียง : quan báo 0 โหวต
10/03/2015 phương căn [vi] การออกเสียง : phương căn 0 โหวต
10/03/2015 liệt kê [vi] การออกเสียง : liệt kê 0 โหวต
10/03/2015 soi mói [vi] การออกเสียง : soi mói 0 โหวต
10/03/2015 văn đàn [vi] การออกเสียง : văn đàn 0 โหวต
10/03/2015 hủy báng [vi] การออกเสียง : hủy báng 0 โหวต
10/03/2015 bản thân [vi] การออกเสียง : bản thân 0 โหวต
10/03/2015 dũng cảm [vi] การออกเสียง : dũng cảm 0 โหวต
10/03/2015 quái dị [vi] การออกเสียง : quái dị 0 โหวต
10/03/2015 hàn đới [vi] การออกเสียง : hàn đới 0 โหวต
10/03/2015 nâng cao [vi] การออกเสียง : nâng cao 0 โหวต
10/03/2015 tòa nhà [vi] การออกเสียง : tòa nhà 0 โหวต
10/03/2015 giấy chứng nhận [vi] การออกเสียง : giấy chứng nhận 0 โหวต
10/03/2015 nhiệt đới [vi] การออกเสียง : nhiệt đới 0 โหวต
10/03/2015 hoang dã [vi] การออกเสียง : hoang dã 0 โหวต