ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/10/2012 Sharon [en] Sharon การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/10/2012 Gary Numan [en] Gary Numan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2012 quoth [en] quoth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2012 vibrance [en] vibrance การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/10/2012 painterliness [en] painterliness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2012 philophobia [en] philophobia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2012 room [en] room การออกเสียง -1คะแนนโหวต
13/10/2012 Tinker Toys [en] Tinker Toys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 picturesque [en] picturesque การออกเสียง -1คะแนนโหวต
13/10/2012 Hamilton [en] Hamilton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 later [en] later การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 Iron Maiden [en] Iron Maiden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 impious [en] impious การออกเสียง -1คะแนนโหวต
13/10/2012 cobbled [en] cobbled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 mum [en] mum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 fierce [en] fierce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 idiot [en] idiot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 pure [en] pure การออกเสียง -2คะแนนโหวต
13/10/2012 savage [en] savage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 fantastic [en] fantastic การออกเสียง -1คะแนนโหวต
13/10/2012 film [en] film การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 hedge fund [en] hedge fund การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 Cillian Murphy [en] Cillian Murphy การออกเสียง -1คะแนนโหวต
13/10/2012 Colin Farrel [en] Colin Farrel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 Saoirse Ronan [en] Saoirse Ronan การออกเสียง -2คะแนนโหวต
13/10/2012 Sydney [en] Sydney การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 Natalie [en] Natalie การออกเสียง -1คะแนนโหวต
13/10/2012 Donovan [en] Donovan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 France [en] France การออกเสียง -1คะแนนโหวต
13/10/2012 Scotland [en] Scotland การออกเสียง -1คะแนนโหวต