ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/10/2012 Sharon [en] การออกเสียงคำว่า Sharon คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/10/2012 Gary Numan [en] การออกเสียงคำว่า Gary Numan คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2012 quoth [en] การออกเสียงคำว่า quoth คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2012 vibrance [en] การออกเสียงคำว่า vibrance คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/10/2012 painterliness [en] การออกเสียงคำว่า painterliness คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2012 philophobia [en] การออกเสียงคำว่า philophobia คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2012 room [en] การออกเสียงคำว่า room คะแนนโหวต -1 คะแนน
13/10/2012 Tinker Toys [en] การออกเสียงคำว่า Tinker Toys คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 picturesque [en] การออกเสียงคำว่า picturesque คะแนนโหวต -1 คะแนน
13/10/2012 Hamilton [en] การออกเสียงคำว่า Hamilton คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 later [en] การออกเสียงคำว่า later คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 Iron Maiden [en] การออกเสียงคำว่า Iron Maiden คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 impious [en] การออกเสียงคำว่า impious คะแนนโหวต -1 คะแนน
13/10/2012 cobbled [en] การออกเสียงคำว่า cobbled คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 mum [en] การออกเสียงคำว่า mum คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 fierce [en] การออกเสียงคำว่า fierce คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 idiot [en] การออกเสียงคำว่า idiot คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 savage [en] การออกเสียงคำว่า savage คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 fantastic [en] การออกเสียงคำว่า fantastic คะแนนโหวต -1 คะแนน
13/10/2012 film [en] การออกเสียงคำว่า film คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 hedge fund [en] การออกเสียงคำว่า hedge fund คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 Cillian Murphy [en] การออกเสียงคำว่า Cillian Murphy คะแนนโหวต -1 คะแนน
13/10/2012 Colin Farrel [en] การออกเสียงคำว่า Colin Farrel คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 Saoirse Ronan [en] การออกเสียงคำว่า Saoirse Ronan คะแนนโหวต -2 คะแนน
13/10/2012 Sydney [en] การออกเสียงคำว่า Sydney คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 Natalie [en] การออกเสียงคำว่า Natalie คะแนนโหวต -1 คะแนน
13/10/2012 Donovan [en] การออกเสียงคำว่า Donovan คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 France [en] การออกเสียงคำว่า France คะแนนโหวต -2 คะแนน
13/10/2012 Scotland [en] การออกเสียงคำว่า Scotland คะแนนโหวต -1 คะแนน
13/10/2012 Ireland [en] การออกเสียงคำว่า Ireland คะแนนโหวต 0 คะแนน