ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/11/2010 замедлен [ru] การออกเสียงคำว่า замедлен คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2010 оборван [ru] การออกเสียงคำว่า оборван คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2010 угрюм [ru] การออกเสียงคำว่า угрюм คะแนนโหวต -1 คะแนน
22/11/2010 ускорен [ru] การออกเสียงคำว่า ускорен คะแนนโหวต -1 คะแนน
22/11/2010 ворчлив [ru] การออกเสียงคำว่า ворчлив คะแนนโหวต -1 คะแนน
22/11/2010 недоверчив [ru] การออกเสียงคำว่า недоверчив คะแนนโหวต -1 คะแนน
22/11/2010 неадекватен [ru] การออกเสียงคำว่า неадекватен คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/11/2010 жёлтое [ru] การออกเสียงคำว่า жёлтое คะแนนโหวต -1 คะแนน
21/11/2010 оздоровительный [ru] การออกเสียงคำว่า оздоровительный คะแนนโหวต -1 คะแนน
20/11/2010 Тимошка [ru] การออกเสียงคำว่า Тимошка คะแนนโหวต 0 คะแนน