ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/11/2010 замедлен [ru] замедлен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2010 оборван [ru] оборван การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2010 угрюм [ru] угрюм การออกเสียง -1คะแนนโหวต
22/11/2010 ускорен [ru] ускорен การออกเสียง -1คะแนนโหวต
22/11/2010 ворчлив [ru] ворчлив การออกเสียง -1คะแนนโหวต
22/11/2010 недоверчив [ru] недоверчив การออกเสียง -1คะแนนโหวต
22/11/2010 неадекватен [ru] неадекватен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2010 жёлтое [ru] жёлтое การออกเสียง -1คะแนนโหวต
21/11/2010 дательный падеж [ru] дательный падеж การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/11/2010 оздоровительный [ru] оздоровительный การออกเสียง -1คะแนนโหวต
20/11/2010 Тимошка [ru] Тимошка การออกเสียง 0คะแนนโหวต