ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/10/2008 s'amuser [fr] s'amuser การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด