ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/10/2008 Jacques Offenbach [fr] การออกเสียง : Jacques Offenbach 0 โหวต
06/10/2008 bière [fr] การออกเสียง : bière -3 โหวต
06/10/2008 joue [fr] การออกเสียง : joue 0 โหวต
06/10/2008 en [fr] การออกเสียง : en 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 coût [fr] การออกเสียง : coût 0 โหวต
06/10/2008 Grégory Coupet [fr] การออกเสียง : Grégory Coupet 0 โหวต
06/10/2008 coupe [fr] การออกเสียง : coupe 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 paon [fr] การออกเสียง : paon 0 โหวต
06/10/2008 faon [fr] การออกเสียง : faon 0 โหวต
06/10/2008 choeur [fr] การออกเสียง : choeur 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 parent [fr] การออกเสียง : parent 2 โหวต
06/10/2008 serpent [fr] การออกเสียง : serpent 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 travaux [fr] การออกเสียง : travaux 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 Joseph Nicéphore Niépce [fr] การออกเสียง : Joseph Nicéphore Niépce 0 โหวต
06/10/2008 Molière [fr] การออกเสียง : Molière 0 โหวต
06/10/2008 saloperie [fr] การออกเสียง : saloperie 0 โหวต
06/10/2008 seigneur [fr] การออกเสียง : seigneur -1 โหวต
06/10/2008 directrice [fr] การออกเสียง : directrice 0 โหวต
06/10/2008 Georges Bizet [fr] การออกเสียง : Georges Bizet 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 oignons [fr] การออกเสียง : oignons 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 fantastique [fr] การออกเสียง : fantastique 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 Karine [fr] การออกเสียง : Karine 0 โหวต
06/10/2008 Dordogne [fr] การออกเสียง : Dordogne 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 longtemps [fr] การออกเสียง : longtemps 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 étui [fr] การออกเสียง : étui 0 โหวต
06/10/2008 arbres [fr] การออกเสียง : arbres 0 โหวต
06/10/2008 habiter [fr] การออกเสียง : habiter 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 Belgique [fr] การออกเสียง : Belgique 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 épaules [fr] การออกเสียง : épaules 0 โหวต
06/10/2008 s'amuser [fr] การออกเสียง : s'amuser 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด