ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/10/2008 Jacques Offenbach [fr] การออกเสียงคำว่า Jacques Offenbach คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 bière [fr] การออกเสียงคำว่า bière คะแนนโหวต -3 คะแนน
06/10/2008 joue [fr] การออกเสียงคำว่า joue คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 en [fr] การออกเสียงคำว่า en คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 coût [fr] การออกเสียงคำว่า coût คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 Grégory Coupet [fr] การออกเสียงคำว่า Grégory Coupet คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 coupe [fr] การออกเสียงคำว่า coupe คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 paon [fr] การออกเสียงคำว่า paon คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 faon [fr] การออกเสียงคำว่า faon คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 choeur [fr] การออกเสียงคำว่า choeur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 parent [fr] การออกเสียงคำว่า parent คะแนนโหวต 2 คะแนน
06/10/2008 serpent [fr] การออกเสียงคำว่า serpent คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 travaux [fr] การออกเสียงคำว่า travaux คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 Joseph Nicéphore Niépce [fr] การออกเสียงคำว่า Joseph Nicéphore Niépce คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 Molière [fr] การออกเสียงคำว่า Molière คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 saloperie [fr] การออกเสียงคำว่า saloperie คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 seigneur [fr] การออกเสียงคำว่า seigneur คะแนนโหวต -1 คะแนน
06/10/2008 directrice [fr] การออกเสียงคำว่า directrice คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 Georges Bizet [fr] การออกเสียงคำว่า Georges Bizet คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 oignons [fr] การออกเสียงคำว่า oignons คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 fantastique [fr] การออกเสียงคำว่า fantastique คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 Karine [fr] การออกเสียงคำว่า Karine คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 Dordogne [fr] การออกเสียงคำว่า Dordogne คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 longtemps [fr] การออกเสียงคำว่า longtemps คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 étui [fr] การออกเสียงคำว่า étui คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 arbres [fr] การออกเสียงคำว่า arbres คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 habiter [fr] การออกเสียงคำว่า habiter คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 Belgique [fr] การออกเสียงคำว่า Belgique คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 épaules [fr] การออกเสียงคำว่า épaules คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 s'amuser [fr] การออกเสียงคำว่า s'amuser คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด