ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/10/2008 Le Mans [fr] การออกเสียง : Le Mans 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 Grand Marnier [fr] การออกเสียง : Grand Marnier 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 confiture [fr] การออกเสียง : confiture 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 traceur [fr] การออกเสียง : traceur 0 โหวต
08/10/2008 Chiroubles [fr] การออกเสียง : Chiroubles 0 โหวต
08/10/2008 Thierry Mugler [fr] การออกเสียง : Thierry Mugler 0 โหวต
08/10/2008 mademoiselle [fr] การออกเสียง : mademoiselle 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 Renault [fr] การออกเสียง : Renault 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 Louis Pasteur [fr] การออกเสียง : Louis Pasteur 0 โหวต
08/10/2008 Aix-en-Provence [fr] การออกเสียง : Aix-en-Provence 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 minimum [fr] การออกเสียง : minimum 2 โหวต
08/10/2008 Elle [fr] การออกเสียง : Elle 4 โหวต
08/10/2008 Uruguay [fr] การออกเสียง : Uruguay 2 โหวต
08/10/2008 Palmiers [fr] การออกเสียง : Palmiers 0 โหวต
08/10/2008 aimez [fr] การออกเสียง : aimez 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 dessous [fr] การออกเสียง : dessous 0 โหวต
08/10/2008 voisinage [fr] การออกเสียง : voisinage 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 parlement [fr] การออกเสียง : parlement 0 โหวต
08/10/2008 seins [fr] การออกเสียง : seins 0 โหวต
08/10/2008 tremblement [fr] การออกเสียง : tremblement 0 โหวต
08/10/2008 communisme [fr] การออกเสียง : communisme 0 โหวต
08/10/2008 vendeur [fr] การออกเสียง : vendeur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 pompier [fr] การออกเสียง : pompier 0 โหวต
08/10/2008 brouillon [fr] การออกเสียง : brouillon 0 โหวต
08/10/2008 prophétie [fr] การออกเสียง : prophétie -1 โหวต
08/10/2008 août [fr] การออกเสียง : août 2 โหวต
08/10/2008 Barbès-Rochechouart [fr] การออกเสียง : Barbès-Rochechouart 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 Xavier [fr] การออกเสียง : Xavier 0 โหวต
06/10/2008 Cabernet Sauvignon [fr] การออกเสียง : Cabernet Sauvignon 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 Taittinger [fr] การออกเสียง : Taittinger 0 โหวต