ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง
08/10/2008 Bonne nuit [fr] การออกเสียงคำว่า bonne nuit