ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
23/11/2008 serendipitous [en] การออกเสียง : serendipitous โดย mooncow
05/11/2008 crate [en] การออกเสียง : crate โดย x_WoofyWoo_x
03/11/2008 mizzle [en] การออกเสียง : mizzle โดย Sinead
28/10/2008 resignation [en] การออกเสียง : resignation โดย migueld
28/10/2008 resign [en] การออกเสียง : resign โดย sth827
28/10/2008 aesthetic [en] การออกเสียง : aesthetic โดย kstone11
27/10/2008 pending [en] การออกเสียง : pending โดย fordum
08/10/2008 Uruguay [fr] การออกเสียง : Uruguay 2 โหวต
08/10/2008 Xavier [fr] การออกเสียง : Xavier โดย gwen_bzh
06/10/2008 variance [en] การออกเสียง : variance โดย cab22
06/10/2008 bid [en] การออกเสียง : bid โดย cab22
06/10/2008 coût [fr] การออกเสียง : coût 0 โหวต
06/10/2008 paon [fr] การออกเสียง : paon โดย Domigloup
06/10/2008 faon [fr] การออกเสียง : faon 0 โหวต
06/10/2008 choeur [fr] การออกเสียง : choeur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 parent [fr] การออกเสียง : parent 2 โหวต
06/10/2008 serpent [fr] การออกเสียง : serpent 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด