ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
23/11/2008 serendipitous [en] การออกเสียงคำว่า serendipitous โดย mooncow
05/11/2008 crate [en] การออกเสียงคำว่า crate โดย x_WoofyWoo_x
03/11/2008 mizzle [en] การออกเสียงคำว่า mizzle โดย Sinead
28/10/2008 resignation [en] การออกเสียงคำว่า resignation โดย migueld
28/10/2008 resign [en] การออกเสียงคำว่า resign โดย sth827
28/10/2008 aesthetic [en] การออกเสียงคำว่า aesthetic โดย kstone11
27/10/2008 pending [en] การออกเสียงคำว่า pending โดย fordum
08/10/2008 Uruguay [fr] การออกเสียงคำว่า Uruguay คะแนนโหวต 2 คะแนน
08/10/2008 Xavier [fr] การออกเสียงคำว่า Xavier โดย gwen_bzh
06/10/2008 variance [en] การออกเสียงคำว่า variance โดย cab22
06/10/2008 bid [en] การออกเสียงคำว่า bid โดย cab22
06/10/2008 coût [fr] การออกเสียงคำว่า coût คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 paon [fr] การออกเสียงคำว่า paon โดย Domigloup
06/10/2008 faon [fr] การออกเสียงคำว่า faon คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 choeur [fr] การออกเสียงคำว่า choeur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 parent [fr] การออกเสียงคำว่า parent คะแนนโหวต 2 คะแนน
06/10/2008 serpent [fr] การออกเสียงคำว่า serpent คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด