ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/10/2008 Le Mans [fr] การออกเสียงคำว่า Le Mans คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 Grand Marnier [fr] การออกเสียงคำว่า Grand Marnier คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 confiture [fr] การออกเสียงคำว่า confiture คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 traceur [fr] การออกเสียงคำว่า traceur คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2008 Chiroubles [fr] การออกเสียงคำว่า Chiroubles คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2008 Thierry Mugler [fr] การออกเสียงคำว่า Thierry Mugler คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2008 mademoiselle [fr] การออกเสียงคำว่า mademoiselle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 Renault [fr] การออกเสียงคำว่า Renault คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 Louis Pasteur [fr] การออกเสียงคำว่า Louis Pasteur คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2008 Aix-en-Provence [fr] การออกเสียงคำว่า Aix-en-Provence คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 minimum [fr] การออกเสียงคำว่า minimum คะแนนโหวต 2 คะแนน
08/10/2008 Elle [fr] การออกเสียงคำว่า Elle คะแนนโหวต 4 คะแนน
08/10/2008 Uruguay [fr] การออกเสียงคำว่า Uruguay คะแนนโหวต 2 คะแนน
08/10/2008 Palmiers [fr] การออกเสียงคำว่า Palmiers คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2008 aimez [fr] การออกเสียงคำว่า aimez คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 dessous [fr] การออกเสียงคำว่า dessous คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2008 voisinage [fr] การออกเสียงคำว่า voisinage คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 parlement [fr] การออกเสียงคำว่า parlement คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2008 seins [fr] การออกเสียงคำว่า seins คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2008 tremblement [fr] การออกเสียงคำว่า tremblement คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2008 communisme [fr] การออกเสียงคำว่า communisme คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2008 vendeur [fr] การออกเสียงคำว่า vendeur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 pompier [fr] การออกเสียงคำว่า pompier คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2008 brouillon [fr] การออกเสียงคำว่า brouillon คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2008 prophétie [fr] การออกเสียงคำว่า prophétie คะแนนโหวต -1 คะแนน
08/10/2008 août [fr] การออกเสียงคำว่า août คะแนนโหวต 2 คะแนน
08/10/2008 Barbès-Rochechouart [fr] การออกเสียงคำว่า Barbès-Rochechouart คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/10/2008 Xavier [fr] การออกเสียงคำว่า Xavier คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2008 Cabernet Sauvignon [fr] การออกเสียงคำว่า Cabernet Sauvignon คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/10/2008 Taittinger [fr] การออกเสียงคำว่า Taittinger คะแนนโหวต 0 คะแนน