ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/10/2008 bonne nuit [fr] bonne nuit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 Le Mans [fr] Le Mans การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/10/2008 Grand Marnier [fr] Grand Marnier การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/10/2008 confiture [fr] confiture การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/10/2008 traceur [fr] traceur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 Chiroubles [fr] Chiroubles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 Thierry Mugler [fr] Thierry Mugler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 mademoiselle [fr] mademoiselle การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/10/2008 Renault [fr] Renault การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/10/2008 Louis Pasteur [fr] Louis Pasteur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 Aix-en-Provence [fr] Aix-en-Provence การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/10/2008 minimum [fr] minimum การออกเสียง 2คะแนนโหวต
08/10/2008 elle [fr] elle การออกเสียง 4คะแนนโหวต
08/10/2008 Uruguay [fr] Uruguay การออกเสียง 2คะแนนโหวต
08/10/2008 Palmiers [fr] Palmiers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 aimez [fr] aimez การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/10/2008 dessous [fr] dessous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 voisinage [fr] voisinage การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/10/2008 parlement [fr] parlement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 seins [fr] seins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 tremblement [fr] tremblement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 communisme [fr] communisme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 vendeur [fr] vendeur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/10/2008 pompier [fr] pompier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 brouillon [fr] brouillon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2008 prophétie [fr] prophétie การออกเสียง -1คะแนนโหวต
08/10/2008 août [fr] août การออกเสียง 2คะแนนโหวต
08/10/2008 Barbès-Rochechouart [fr] Barbès-Rochechouart การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/10/2008 Xavier [fr] Xavier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 Cabernet Sauvignon [fr] Cabernet Sauvignon การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด